Produktion | Om oss | Umeå Energi

Förnybar energiproduktion

Vi tar ansvar i utvecklingen av förnybar energiproduktion. Vi bedriver forskning inom områden där vi undersöker nya hållbara energikällor, såsom alger som kan utvecklas till biodrivmedel.

Läs mer om vårt arbete med förnybar energiproduktion

Kraftvärmeverken Dåva 1 och 2

De två kraftvärmeverken på Dåvaområdet är hjärtat i Umeås fjärrvärmeförsörjning och Norrlands största kraftvärmeverk baserat på fasta bränslen. Här sker produktionen på ett sätt som är skonsamt för klimatet och som minimerar utsläppen genom mycket avancerade filtreringssystem.

Varje år får anläggningarna på Dåva tusentals besök. Alltifrån skolklasser och branschkollegor till ministrar och internationella delegationer kommer hit för att lära sig mer och ta del av vår unika kompetens inom avfallsområdet

Läs mer om Dåva 1 och 2

Vindkraft

Vindkraften spelar en viktig roll i vår satsning på förnybar energi. Totalt har Umeå Energi tio vindkraftverk i produktion, fördelade på orterna Hörnefors, Holmsund och Robertsfors.

Vindkraft är en oändlig och förnybar energikälla som använts i tusentals år. Den ligger i linje med vårt mål att vara helt klimatneutrala år 2018 och ger betydande klimatvinster. Umeå Energi vill utveckla vindkraften i Umeåregionen, både genom att bygga och äga vindkraft själv, men också genom att hjälpa andra aktörer som vill bygga. Till exempel har Umeå Energi anställt vindkraftstekniker som hjälper andra med administration och service av vindkraftverk.

Köp vindkraftsandelar i Kvarkenvinden (öppnas i nytt fönster)

Vattenkraft

Vattenkraft står för en stor del av Sveriges elproduktion. Produktionen sker genom att man låter vatten falla från ett vattenmagasin genom en turbin. En stor fördel med vattenkraft är att det går att styra produktionen efter elbehovet. Vattenkraft kan därför användas som reglerkraft, till exempel för att kompensera för vindkraften när det inte blåser.

Vattenkraftverket i Stornorrfors

En stor del av den el som Umeå Energi säljer produceras i vattenkraftverket i Stornorrfors utanför Umeå. Det friska och rena vatten som rinner genom turbinerna har sitt ursprung i sjön Överuman, nära Hemavan och Tärnaby. Kraftverket ägs av Umeå kommun och Vattenfall.

Småskalig vattenkraftproduktion

Ett småskaligt vattenkraftverk har installerats i demosyfte på Umeå Energicentrum i Klabböle. Anläggningen ger i dagsläget 4,5 kWh.

Sävar kraftstation

Kraftstationen i Sävar producerar cirka 1 400 MWh el per år och har en maxeffekt på 250 kW. Stationen byggdes 1917 och har genom åren förändrats en hel del, bland annat tillkom en laxtrappa 1999.