Samråd Österteg-Ön | Offentliga handlingar | Vi är Umeå Energi - tillsammans gör vi gott för Umeå | Umeå Energi

Samråd Österteg-Ön

Umeå Energi Elnät AB (Umeå Energi) arbetar med att förstärka elnätet i kommunen i syfte att öka driftsäkerheten och möta det ökade överföringsbehov som finns i regionen till följd av den expansion och exploatering som pågår. Som en del i utvecklingen av elnätet planerar Umeå Energi för en ny fördelningsstation på Österteg. Syftet med ledningen är att ansluta ledningen NL97 till ny fördelningsstation Österteg inför rasering av den befintliga fördelningsstationen Österteg.

Umeå Energi planerar att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för linje för en ny 145 kV-ledning mellan ny station Österteg och kabelstolpe vid befintlig 150 kV ledning NL97 i Umeå kommun, Västerbottens län och genomför nu undersökningssamråd enligt 6 kap miljöbalken.

Aktuell etapp som samråds är:

Ny 145 kV-ledning ny station Österteg och kabelstolpe vid befintlig 150 kV ledning NL97 i Umeå kommun.
Läs mer i Samrådsunderlag Österteg-Ön

Kontakta Sweco om du har några frågor

På uppdrag av Umeå Energi ansvarar Sweco för samråd och tillståndsfrågor i projektet. Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Klara Brännström på Sweco på telefon: 070-354 39 77, e-post: klara.brannstrom@sweco.se eller post:

Sweco Environment AB 
att. Klara Brännström 
Box 110 
901 03 Umeå

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet önskas senast 18 september 2020.