Samråd Dåva-Sävar | Offentliga handlingar | Vi är Umeå Energi - tillsammans gör vi gott för Umeå | Umeå Energi

Fortsatt samråd Dåva-Sävar

Avseende ny 150 kV kraftledning mellan stationerna Dåva och Sävar i Umeå kommun, Västerbottens län.

Samråd har skett mellan december 2020 och januari 2021 med flera alternativa sträckningar. Efter dialog med Umeå kommun har nu Umeå Energi tagit fram ytterligare förslag på sträckningsalternativ då det är svårt att passera kommunens planområden för detaljplan Anumark 1:20 mfl. norr om E4:an. Umeå Energi går nu ut på ett fortsatt samråd med nya berörda parter enligt miljöbalken för två nya breda utredningsstråk (Alternativ 1 och 2). Samrådsunderlag finns att ladda ned här nedan. Samrådsunderlag från det tidigare genomförda samrådet finns även det att ladda ned.

Samrådet gäller:

En ny 150 kV ledning mellan station Dåva och station Sävar, Umeå kommun, Västerbottens län. Det nya samrådsunderlaget finns att ladda ner här nedan. Är du intresserad av det tidigare samrådsunderlaget så hittar du det längst ner på sidan.

Kontakta Sweco om du har några frågor

På uppdrag av Umeå Energi ansvarar Sweco för samråd och tillståndsfrågor i projektet. Önskar ni information, ställa frågor och/eller lämna synpunkter kan ni kontakta Klara via e-post klara.brannstrom@sweco.se, via tel. 070-354 39 77 eller skriftligen till: 

Sweco Sverige AB 
att. Klara Brännström 
Box 110 
901 03 Umeå

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet önskas senast fredag den 7 maj 2021.