Övervakningsrapport för Umeå Energi Elnät AB | Offentliga handlingar | Om oss | Umeå Energi

Övervakningsrapport för Umeå Energi Elnät AB

Umeå Energi Elnät AB säkerställer att företaget agerar objektivt utan att gynna någon aktör på marknaden. Övervakningsrapporten, avseende perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016, visar de åtgärder som Umeå Energi Elnät AB har vidtagit i enlighet med gällande övervakningsplan.

Övervakningsrapport 2016 - Umeå Energi Elnät AB (öppnas i nytt fönster)

Tidigare rapporter

Rapport avseende perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015 (öppnas i nytt fönster)

Rapport avseende perioden 1 januari 2014 till 31 december 2014 (öppnas i nytt fönster)