Övervakningsrapport för Umeå Energi Elnät AB | Offentliga handlingar | Om oss | Umeå Energi

Övervakningsrapport för Umeå Energi Elnät AB

Umeå Energi Elnät AB säkerställer att företaget agerar objektivt utan att gynna någon aktör på marknaden. Övervakningsrapporten, avseende perioden 1 januari 2019 till 31 december 2019, visar de åtgärder som Umeå Energi Elnät AB har vidtagit i enlighet med gällande övervakningsplan.

Övervakningsrapport 2019 - Umeå Energi Elnät AB

Tidigare rapporter

Rapport avseende perioden 1 januari 2018 till 31 december 2018
Rapport avseende perioden 1 januari 2017 till 31 december 2017
Rapport avseende perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016
Rapport avseende perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015
Rapport avseende perioden 1 januari 2014 till 31 december 2014