Historiska priser för säkringskunder Umeå Energi Elnät AB | Offentliga handlingar | Vi är Umeå Energi - tillsammans gör vi gott för Umeå | Umeå Energi