Arkiv | Offentliga handlingar | Om oss | Umeå Energi

Arkiv

Här samlar vi sidor som rör arkiverade handlingar. T.ex. samråd där datumet har passerat.
Toppbild klockarbacken

Samråd Klockarbäcken

Umeå Energi Elnät AB (Umeå Energi) planerar att förstärka och spänningshöja delar av elnätet inom och i anslutning till Umeå tätort. Syftet med åtgärden ä ...
Karta som visar alternativ för planerad kabeldragning mellan Ålidhem och Umeå Universitet

Arkiverad: Samråd om ny markförlagd kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem

OBS! Detta är en arkiverad sida. För att klara av framtidens elbehov inom Umeå tätort behöver vi förstärka elnätet med en ny markförlagd 145 kV- ledning ...
Översikt Ålidhem-Mariehem

Samråd Mariehem

Umeå Energi Elnät AB  planerar att förstärka och spänningshöja delar av elnätet inom och i anslutning till Umeå tätort. Syftet med åtgärden är att öka dri ...