Bli leverantör till Umeå Energi

Bli leverantör till Umeå Energi

Vi publicerar alla upphandlingar som är över gränsen för direktupphandling. Vi strävar också efter att i möjligaste mån göra upphandlingar i konkurrens även för belopp under den gränsen.

Registrera dig på e-avrop.se för att ta del av våra upphandlingar

För att ni som leverantör skall kunna ta del av våra förfrågningar går ni in och registrerar er via www.e-avrop.se (öppnas i nytt fönster) där man bland annat kan söka upphandlingar samt prenumerera  på upphandlingar från oss. Vi publicerar alla upphandlingar över gränsen för direktupphandling. Det är också i e-avrop som ni registrerar anbud samt får ställa och ta del av frågor/svar, tilldelningsbeslut mm.

Vår uppförandekod ska följas av alla leverantörer

Vår vision är att ge våra kunderna en enklare vardag och regionen en hållbar framtid och vi ställer därför krav i våra upphandlingar på att leverantörerna ska följa vår uppförandekod. I den kan du läsa vad vi förväntar oss av dig som leverantör inom:
  • Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor
  • Miljö
  • Affärsetik
  • Förpliktelse

Ladda ner och läs uppförandekoden

Så kan du skicka fakturor till oss

Vi på Umeå Energi vill minska miljöpåverkan och effektivisera fakturahanteringen. Därför vill vi i första hand att leverantörsfakturor ska skickas som elektronisk faktura (e-faktura) till Umeå Energi. Vi kan även ta emot fakturor via nätverket PEPPOL.

Olika sätt att fakturera oss

Vi omfattas av lagen om offentlig upphandling

Vi upphandlar årligen, material och tjänster till sin verksamhet till ett värde av ca 450 000 000 SEK. Vi omfattas av Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn ( LUF).
Läs mer om Lagen om offentlig upphandling på riksdagen.se (öppnas i nytt fönster)

 

Aktuella upphandlingar

Planerade upphandlingar