Offentliga handlingar | Vi är Umeå Energi - tillsammans gör vi gott för Umeå | Umeå Energi

Offentliga handlingar

Övervakningsrapport för Umeå Energi Elnät AB

Umeå Energi Elnät AB säkerställer att företaget agerar objektivt utan att gynna någon aktör på marknaden. Övervakningsrapporten visar de åtgärder som Umeå ...

Våra aktuella upphandlingar

Vi publicerar alla upphandlingar som är över gränsen för direktupphandling. Vi strävar också efter att i möjligaste mån göra upphandlingar i konkurrens äv ...

Historiska priser för säkringskunder Umeå Energi Elnät AB

Filen innehåller historiska priser för säkringskunder till Umeå Energi Elnät AB. Åren 2001 till 2012. Ladda ner historiska priser (öppnas i nytt fönster) ...

Arkiv

Här samlar vi sidor som rör arkiverade handlingar. T.ex. samråd där datumet har passerat. ...

Samråd Ändring Dåva

Avseende markförläggning av del av en befintlig 145 kV-luftledning (72 AS) mellan Station Dåva och stolpe 35, Umeå kommun, Västerbottens län. Umeå Energi ...

Fortsatt samråd Dåva-Sävar

Avseende ny 150 kV kraftledning mellan stationerna Dåva och Sävar i Umeå kommun, Västerbottens län. Samråd har skett mellan december 2020 och januari 2021 ...

Samråd Stornorrfors-Dåva

Nya 145 kV-ledningar mellan befintlig station Stornorrfors och ny station Klockarbäcken samt från Klockarbäcken till ny station Dåva, Umeå kommun. Umeå En ...

Samråd Ön-Laxen

Inbjudan till samråd gällande ny 150 kV-ledning mellan Ön-station Laxen, Umeå kommun Umeå Energi Elnät avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillst ...

Samråd kabelsträckning-Sävar

Inbjudan till samråd för ändring av en del av den tillståndsgivna 150 kV kraftledningen mellan vindkraftpark Ivarsboda-Gryssjön och Sävar Umeå Energi pla ...

Samråd Österteg-Ön

Umeå Energi Elnät AB (Umeå Energi) arbetar med att förstärka elnätet i kommunen i syfte att öka driftsäkerheten och möta det ökade överföringsbehov som fi ...

Samråd Stornorrfors-Villanäs

Umeå Energi Elnät AB (Umeå Energi) arbetar med att förstärka elnätet i kommunen i syfte att öka driftsäkerheten och möta det ökade överföringsbehov som fi ...