Offentliga handlingar | Om oss | Umeå Energi

Offentliga handlingar

Övervakningsrapport för Umeå Energi Elnät AB

Umeå Energi Elnät AB säkerställer att företaget agerar objektivt utan att gynna någon aktör på marknaden. Övervakningsrapporten, avseende perioden 1 janua ...

Bli leverantör till Umeå Energi

Vi publicerar alla upphandlingar som är över gränsen för direktupphandling. Vi strävar också efter att i möjligaste mån göra upphandlingar i konkurrens äv ...

Historiska priser för säkringskunder Umeå Energi Elnät AB

Filen innehåller historiska priser för säkringskunder till Umeå Energi Elnät AB. Åren 2001 till 2012. Ladda ner historiska priser (öppnas i nytt fönster) ...

Arkiv

Här samlar vi sidor som rör arkiverade handlingar. T.ex. samråd där datumet har passerat. ...

Samråd Stornorrfors-Villanäs

Umeå Energi Elnät AB (Umeå Energi) arbetar med att förstärka elnätet i kommunen i syfte att öka driftsäkerheten och möta det ökade överföringsbehov som fi ...