Nyheter | Vi är Umeå Energi - tillsammans gör vi gott för Umeå | Umeå Energi

Vad innebär regeringens förslag om elpriskompensation?

Onsdag 12 januari meddelade regeringen att de hushåll som drabbats av höga elpriser ska kompenseras. Elpriskompensationen på sex miljarder kronor ska nå 2 ...
IMD Direktiv

IMD - Nytt direktiv from 1 juli 2021

Som ägare av flerbostadshus berörs du när regeringen ändrar förordningen om energimätning i byggnader. De byggnader som omfattas är de flerbostadshus som ...
Prisjustering

Justering av ditt fjärrvärmepris

Från årsskiftet behöver vi justera fjärrvärmepriset. Prisjusteringen beror främst på att efterfrågan på råvara från den svenska skogen har ökat, vilket re ...
Träd på ledning

Så klarade Umeå Energi stormen

Den 2 november rasade en kraftig storm som orsakade nedfallna träd och strömavbrott i Umeå med omnejd. Umeå Energi aktiverade sin storstörningsorganisatio ...
Stormen över Umeå

Efter stormen 201103 - nuläge

I samband med påfrestande väderlek och storm under måndag 2 november har vi aktiverat vår storstörningsorganisation. Vid varning om kommande storm tittar ...
Forsande vatten

Vatten och vind kan sänka elpriserna

Elpriset påverkas av många faktorer, som för tillfället verkar i samma riktning och har en prishöjande effekt. Prognoser visar att elpriserna på kort sikt ...

{{item.header}}

{{item.summary}}

{{item.published_at.substring(0,10)}}