Ledning och styrelse

Moderbolaget, Umeå Energi AB, är ett helägt dotterbolag till Umeå Kommunföretag AB (UKF), som i sin tur ägs i sin helhet av Umeå kommun. Umeå kommunfullmäktige utser Umeå Energis styrelse för fyra år i taget.

Se vilka som sitter i koncernledning och styrelse > (öppnas i nytt fönster)

Dela den här artikeln

Dela den här artikeln