Umeå Energi i korthet | Koncernen | Om oss | Umeå Energi

Umeå Energi i korthet

 • Vi levererar el, värme och bredband till våra kunder. Vår verksamhet är uppdelad på fem affärsområden och tillsammans strävar vi efter att bli helt klimatneutrala år 2018.
 • Vi erbjuder kunderna fjärrvärme och fjärrkyla för ett gott inomhusklimat, samt el, bredband och kabel-tv. Vi producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk, och säljer energi till cirka 58 000 privat- och företagskunder i hela landet. Umeå Energi AB är ett helägt dotterbolag till Umeå Kommunföretag AB (UKF), som i sin tur ägs i sin helhet av Umeå kommun. Umeå Energi AB äger alla aktier i dotterbolagen Umeå Energi Elhandel AB, Umeå Energi Elnät AB, Umeå Energi UmeNet AB och Umeå Energi Sol, Vind & Vatten AB.
 • Umeå kommunfullmäktige utser Umeå Energis styrelse för fyra år i taget. Här kan du se vilka som sitter i koncernledning och styrelse.
 • Koncernen har cirka 390 medarbetare och omsätter 1,6 miljarder kronor.
 • Umeå Energi AB har av UC AB fått högsta kreditvärdighet 
 • Certifieringar:
  -Miljöcertifierat - ISO 14001
  -Arbetsmiljöcertifierat - OHSAS 1800
 • Vi är hälsodiplomerade
 • Koncernens organisationsnummer:

  Umeå Energi AB
  556097-8602

  Umeå Energi Elnät AB
  556086-8225

  Umeå Energi Elhandel AB
  556432-4324

  Umeå Energi UmeNet AB
  556619-3057

  Umeå Energi Sol Vind & Vatten AB
  556649-3127

  BioEndev
  556740-5674