Ekonomi | Koncernen | Om oss | Umeå Energi

Ekonomi

Att Umeå Energi går bra är bra för hela Umeå. Vi ger Umeåborna stabila leveranser av el, värme och bredband och investerar våra vinster i Umeås infrastruktur. Dessutom sponsrar vi ungdomar och samhällets utsatta samt stöttar flera skolprojekt.

Ekonomiskt resultat, nyckeltal

Umeå Energi-koncernen, Mkr 2018  2017 2016
Omsättning (exkl aktiverat arbete för egen räkning)  1552 1 408 1 453
Rörelseresultat  179 239 189
Resultat efter finansnetto  123 177 120
Investeringar  263 269 197
Balansomslutning  4436 4 335 4 321
Antal anställda   395 382 367
Räntabilitet på totalt kapital, %   4,1 5,5 4,3
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %   4,9 6,5 4,9
Räntabilitet på justerat eget kapital, %   8,4 13,1 9,5
Soliditet, %  37 33 29
Genomsnittlig skuldränta, %  1,9 2,1 2,2
Energiomsättning Värme GWh   903 892 901
Energiomsättning El GWh   2323 2 226 2 240