Ekonomi | Koncernen | Om oss | Umeå Energi

Ekonomi

Att Umeå Energi går bra är bra för hela Umeå. Vi ger Umeåborna stabila leveranser av el, värme och bredband och investerar våra vinster i Umeås infrastruktur. Dessutom sponsrar vi ungdomar och samhällets utsatta samt stöttar flera skolprojekt.

Ekonomiskt resultat, nyckeltal

Umeå Energi-koncernen, Mkr 2017 2016
Omsättning (exkl aktiverat arbete för egen räkning) 1 408 1 453
Rörelseresultat 239 189
Resultat efter finansnetto 177 120
Investeringar 269 197
Balansomslutning 4 335 4 321
Antal anställda  382 367
Räntabilitet på totalt kapital, %  5,5 4,3
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %  6,5 4,9
Räntabilitet på justerat eget kapital, %  13,1 9,5
Soliditet, % 33 29
Genomsnittlig skuldränta, % 2,1 2,2
Energiomsättning Värme GWh  892 901
Energiomsättning El GWh  2 226 2 240