Vår ekonomi | Koncernen | Vi är Umeå Energi - tillsammans gör vi gott för Umeå | Umeå Energi

Vår ekonomi

Att Umeå Energi går bra är bra för hela Umeå. Vi ger Umeåborna stabila leveranser av el, värme och bredband och investerar våra vinster i Umeås infrastruktur. Dessutom sponsrar vi ungdomar och samhällets utsatta samt stöttar flera skolprojekt.

Ekonomiskt resultat, nyckeltal

Umeå Energi-koncernen 2020  2019 2018
Omsättning (exkl aktiverat arbete för egen räkning), Mkr 1319 1540 1552
Rörelseresultat, Mkr 82 187 179
Resultat efter finansnetto, Mkr 33 156 123
Investeringar, Mkr 234 258 263
Balansomslutning, Mkr 4295 4384 4436
Antal anställda, st 401 393 395
Räntabilitet på totalt kapital, %  1,9 4,3 4,1
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %  2,3 5,1 4,9
Räntabilitet på justerat eget kapital, %  1,9 8,7 8,4
Soliditet, % 40 39 37
Genomsnittlig skuldränta, % 1,4 1,6 1,9
Energiomsättning Värme GWh  782 900 903
Energiomsättning El GWh  2069 2164 2323

Kreditbetyg

Umeå Energi har det högsta kreditbetyget, AAA, från Bisnode samt högsta kreditvärdighet från UC. Betygen visar att vi är ett stabilt företag, som visat stabilitet över tid och har en förmåga att klara både hög- och lågkonjunktur.