Vår ekonomi | Koncernen | Om oss | Umeå Energi

Vår ekonomi

Att Umeå Energi går bra är bra för hela Umeå. Vi ger Umeåborna stabila leveranser av el, värme och bredband och investerar våra vinster i Umeås infrastruktur. Dessutom sponsrar vi ungdomar och samhällets utsatta samt stöttar flera skolprojekt.

Ekonomiskt resultat, nyckeltal

Umeå Energi-koncernen, Mkr 2019 2018 2017
Omsättning (exkl aktiverat arbete för egen räkning)  1540 1552
1408
Rörelseresultat  187 179
239
Resultat efter finansnetto  156 123
177
Investeringar  258 263
269
Balansomslutning  4384 4436
4335
Antal anställda   393 395
382
Räntabilitet på totalt kapital, %   4,3 4,1
5,5
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %   5,1 4,9
6,5
Räntabilitet på justerat eget kapital, %   8,7 8,4
13,1
Soliditet, %  39 37
33
Genomsnittlig skuldränta, %  1,6 1,9
2,1
Energiomsättning Värme GWh   900 903
892
Energiomsättning El GWh   2164 2323
2226

Kreditbetyg

Umeå Energi har det högsta kreditbetyget, AAA, från Bisnode samt högsta kreditvärdighet från UC. Betygen visar att vi är ett stabilt företag, som visat stabilitet över tid och har en förmåga att klara både hög- och lågkonjunktur.