Ekonomi | Koncernen | Om oss | Umeå Energi

Ekonomi

Att Umeå Energi går bra är bra för hela Umeå. Vi ger Umeåborna stabila leveranser av el, värme och bredband och investerar våra vinster i Umeås infrastruktur. Dessutom sponsrar vi ungdomar och samhällets utsatta samt stöttar flera skolprojekt.

Ekonomiskt resultat, nyckeltal

Umeå Energi-koncernen, Mkr 2015 2014
Omsättning (exkl aktiverat arbete för egen räkning) 1 282 1 427
Rörelseresultat 250 267
Resultat efter finansnetto 168 159
Investeringar 186 149
Balansomslutning 4 520 4 622
Antal anställda  352 336
Räntabilitet på totalt kapital, %  5,5 5,8
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %  6,3 6,5
Räntabilitet på justerat eget kapital, %  14,3 15,6
Soliditet, % 27 24
Genomsnittlig skuldränta, % 2,5 2,9
Energiomsättning Värme GWh  807 839
Energiomsättning El GWh  2 274 2 338