Koncernen | Om oss | Umeå Energi

Koncernen

Vi levererar el, värme och bredband till våra kunder. Vår verksamhet är uppdelad på fem affärsområden och tillsammans jobbar vi för en enklare vardag och en hållbar framtid för regionen. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete 

Umeå Energi

Vi levererar el, värme och bredband till våra kunder. Vår verksamhet är uppdelad på fem affärsområden och tillsammans strävar vi efter att bli helt k ...

Affärsområden

Umeå Energi har fem affärsområden, förkortat kallat AO, som tillsammans levererar el, värme och bredband till våra kunder samt bygger och underhåller våra ...

Ledning och styrelse

Moderbolaget, Umeå Energi AB, är ett helägt dotterbolag till Umeå Kommunföretag AB (UKF), som i sin tur ägs i sin helhet av Umeå kommun. Umeå kommunfullmä ...

Ekonomi

Att Umeå Energi går bra är bra för hela Umeå. Vi ger Umeåborna stabila leveranser av el, värme och bredband och investerar våra vinster i Umeås infrastr ...