MåBra | Jobb | Om oss | Umeå Energi

MåBra

Vårt friskvårdsarbete kallas MåBra. Där erbjuds medarbetarna ett brett utbud av aktiviteter såsom spinning, körsång, massage och styrketräning med mera.

Vi är hälsodiplomerade sedan 2004. Bakom hälsodiplomet står motionsidrottsförbundet Korpen, som har granskat MåBra-arbetet och funnit att det med god marginal motsvarar kraven på ett metodiskt och långsiktigt hälsoarbete.

Många medarbetare nyttjar MåBra vilket är ett positivt inslag som sporrar även andra till motion och hälsa.