Framtid | Vi har varit med och utvecklat Umeå i mer än 120 år | Om oss | Umeå Energi

Framtid

Hur framtiden ser ut är omöjligt att sia om, men självklart vill vi vara med och forma den. Därför arbetar vi varje dag för att ge Umeåborna en enklare vardag och regionen en hållbar framtid. Det innebär att vi ska erbjuda bra produkter som är lätta att förstå, fortsätta vara en av de snabbaste bredbandstäderna i västvärlden, och att vi ska vara enkla att nå och ge snabba och bra svar. 

När det gäller Umeås miljö sätter vi upp laddstolpar för elbilar och laddhybrider – både i parkeringshus tillsammans med UPAB, och hos företag. Det gör vi för att hjälpa miljöbilstrenden på traven. Vi vill stärka det som kallas laddinfrastruktur, alltså antalet platser att ladda sina elbilar på. För att det ska vara enkelt att äga en elbil måste laddinfrastrukturen vara väl utvecklad. Där går Umeå Energi i bräschen.

Och apropå miljövänliga bilar så deltar vi också i ett forskningsprojekt som bedrivs på Dåva, som handlar om att massodla alger. Målsättningen är att algerna (som räknas som biomassa) ska kunna omvandlas till biodiesel – och driva framtidens fordon!

Lärdomar från Hållbara Ålidhem

Genom vårt engagemang i projektet Hållbara Ålidhem lär vi oss massor. Där bygger vi, tillsammans med Bostaden, en av Sveriges största solcellsanläggningar och vi testar solceller med olika styrka i alla tänkbara väderstreck. Det är goda kunskaper att ha med sig in i framtiden. För trots att Umeå ligger långt norrut, har vi lika goda möjligheter att skapa solenergi som norra Tyskland.

Med andra ord. Får vi bestämma kommer Umeå även i framtiden att vara en stad där stora miljöinvesteringar görs och där stadsborna upplever enkelhet, bekvämlighet och värme i sin vardag.