Stora förändringar i Umeå under 2000-talet | Vi har varit med och utvecklat Umeå i mer än 120 år | Om oss | Umeå Energi

Stora förändringar i Umeå under 2000-talet

2000 - Dåva invigs

Dåva kraftvärmeverk invigs – en av världens mest energieffektiva och miljöanpassade anläggningar med avfall som huvudsakligt bränsle.

2005 - Den största miljöinvesteringen i Umeås historia

Styrelsen för Umeå Energi AB fattar beslut om att bygga ytterligare en produktionsenhet vid Dåva kraftvärmeverk i Umeå: Dåva 2. Investeringen uppgår till cirka 900 miljoner kronor och anses än i dag vara den största miljöinvesteringen i Umeås historia.

2009 - 54 000 elmätare byts ut

En gigantisk mätaroperation går i mål. 54 000 elmätare byts ut mot fjärravlästa mätare. Bakgrunden till bytet är att alla elkunder ska faktureras efter faktisk förbrukning.

Umeå Energis första egna vindkraftsparker i Håcksta, Hörnefors och Robertsfors har rests och börjat snurra. Sammantaget har vi satsat närmare 1,5 miljarder kronor på förnybar energiproduktion. I det nya affärsområdet Sol, Vind & Vatten samlar Umeå Energi det som är förnybart, så som vindkraftproduktion, service av vindkraftanläggningar samt projekt inom solenergi.

2010 - Dåva 2 invigs

Det nya kraftvärmeverket Dåva 2 för biobränsle invigs. Anläggningen är den enskilt största miljöinvesteringen i Umeå genom tiderna. Med sin 81,5 meter höga skorstenspipa i kortenstål syns den vida omkring. Anläggningarna Dåva 1 och Dåva 2 bildar tillsammans Norrlands största kraftvärmeverk.

Klimatneutral fjärrvärme lanseras. Umeå Energi satte det offensiva målet att vara helt klimatneutrala år 2018. Tillsammans med Bostaden och Umeå kommun invigs stadsdelen Hållbara Ålidhem där vi bland annat bygger en av Sveriges största solcellsanläggningar.

2011 - ume.net lanserar 1 000 Mbit/s

Umeå Energi har ett av Sveriges billigaste och mest leveranssäkra elnät. Nätet sträcker sig 300 mil och når 56 000 kunder.
UmeNet lanserar 1 000 Mbit/s i optofiberkabeln till Umeåborna vilket är ett av västvärldens snabbaste bredband. I dag finns det nedgrävt över 1 250 kilometer optofiberkabel och mer än 67 700 kilometer fiber i Umeå.

Ny vision formuleras: Umeå Energi vill ge Umeåborna en enklare vardag och regionen en hållbar framtid!

2012 - All el från Umeå Energi levereras från förnybara energikällor

Ett viktigt beslut togs att all el som Umeå Energi säljer ska vara hundra procent förnybar och komma från sol, vind, vatten och biomassa. Ett viktigt steg mot en hållbar framtid.

Vi äger tolv vindkraftverk; ett i Holmsund, fem i Håcksta utanför Hudiksvall, fem i Hörnefors samt ett på Granberget i Robertsfors.

Vi har dragit fram elnätet till Söderslätts handelsområde för att förbereda Ikeas etablering samt börjat bygga en ny 130-kV-ledning mellan Dåva och Holmsund. Ledningen spänningssätts våren 2014 och kommer att trygga elförsörjningen i Umeåregionen ytterligare.

I dag finns den goda fjärrvärmen i alla Umeås stadsdelar, inklusive Holmsund, Hörnefors, Sävar och Bjurholm,
Vi lanserar serviceavtal för fjärrvärme till våra privatkunder, ett steg för att underlätta våra kunders vardag.

UmeNet prisas på Telecomgalan för ett bredband i världsklass till Umeåborna. Det är ett av de snabbaste i hela västvärlden, prisbelönt och dubbelriktat. I dag har 95 procent av Umeåborna tillgång till bredband. UmeNet utses också till Årets Stadsnät 2012.

Umeå Energi inför nettodebitering för att underlätta för privatpersoner att producera egen förnybar överskottsel ut på nätet – och få avdrag på sin elfaktura.

När Umeå Energi lanserar ljusterapi i stans busskurer sprids nyheten som en löpeld över jordklotet. BBC, Pravda, Scientific American, Der Spiegel och Shenzhen Daily i den kinesiska tiomiljonersstaden Shenzhèn är bara några få av de medier som rapporterar om detta. Ljusterapikampanjen skapas för att fira att all el som Umeå Energi säljer kommer från 100 procent förnybara källor, som sol, vind och vatten.