Vi har varit med och utvecklat Umeå i mer än 120 år | Om oss | Umeå Energi

Vi har varit med och utvecklat Umeå i mer än 120 år

Det är mer än 120 år sedan Umeå Energi tände första gatubelysningen. Då lyste 36 gatlyktor på Storgatan upp kvällarna för Umeås 3 447 invånare. I dag har Umeå Energi ansvaret för 30 000 ljuspunkter åt kommunen. 

Vi har med andra ord varit med länge och gjort Umeåbornas vardag enklare och bekvämare. Och vi fortsätter med det – fast nu har vi inte bara el, utan har fyllt på med både värme och supersnabbt bredband.

John Fredrik Luth och borgmästare Rothoff möjliggjorde elen i Umeå

Umeå Energis historia börjar med ett bröllop. År 1887 gifte sig ingenjör John Fredrik Luth från Stockholm med Euphrosyne Selma Helena Grafström från Umeå. Det sägs att brudgummen en stor del av kvällen pratade elektricitet med en av gästerna, borgmästare Rothoff. Samtalet väckte tydligen ett genuint intresse hos borgmästaren, för när han dog år 1891 testamenterade han 67 000 kronor till ett ångkraftverk enligt förslag från firma Luth & Rosén. 1892 stod en ångkraftstation klar vid Rådhusparken (där Kafé Station ligger i dag), och staden lyses upp av 36 bågljuslampor samtidigt som 250 glödlampor skapade ljus i rådhuset och kyrkan.

Efterfrågan på inomhusbelysning ökade och 1899 byggdes vattenkraftverket Klabböle kraftstation i Baggböle/Klabböle fors. Ström för belysning kostade då 40 öre per kilowattimme, och man införde ett rabattsystem för att locka till sig storförbrukare.

I takt med den ökade industrialiseringen ökade behovet av el. Egil Unander-Scharin planerade 1910 att starta ett träsliperi och behövde "minst 1 000 hästkrafter". Det ledde till man beslutade att bygga ut Klabböle kraftstation. 1911 bestämde stadsfullmäktige att tillsätta en styrelse för Umeå stads Elektricitetsverk – det som i dag är Umeå Energi. 

1916 till 1938 - Vattenkraften kommer till Umeå

 • 1916–1917
  Holmsund AB bygger Baggböle kraftstation. Praktiskt taget all producerad ström går via högspänningslinje till Holmsunds cellulosafabrik i Obbola. 
 • 1922
  Omläggning av stadens lågspänningsnät till jordkabelnät påbörjas. Nätet läggs som ett nät för belysning och ett för kraft.
 • 1924–1926
  Norrfors kraftstation byggs av statliga Vattenfall. Umeå Stads Elektricitetsverk har tillförsäkrat sig 20 procent av den effekt som kommer att produceras i framtiden.
 • 1926
  Elektricitetsverket propagerar för elektrisk kokning och går ut med ett erbjudande till alla kunder: "Elektrisk kokutrustning med dubbelplatta och bakugn" för 125 kronor på avbetalning.
 • 1932
  Klabböle kraftstation byggs till med ett nytt aggregat.
 • 1938
  Husmorsföreningen håller i samråd med de norrländska kraftverken en kurs i elektrisk matlagning. Detta får stor genomslagskraft. Under året nyansluts elektriska hushållsapparater med en gemensam effekt på 681 kW – en ökning med 13 procent under ett år.

Efter kriget får vi 220 volt

 • 1945–1951 - Spänningsomläggning från 110 till 220 volt genomförs hos cirka 5 000 kunder i dryga 1 500 fastigheter. Elmontörer drar om ledningarna i alla hus.
 • 1947 - Baggböle kraftstation övertas av Elektricitetsverket.
 • 1951 - Elverket flyttar från Moritzska gården till ett nytt hus vid Tegsbrons norra strand. Invid står den gula byggnad som i folkmun kallas Smörasken. Här ligger än i dag Umeå Energis huvudkontor, på adressen Storgatan 34.
 • 1958 - I december stoppas driften vid Klabböle kraftstation för gott, då Stornorrfors kraftstation – ägd av Vattenfall – tagit över produktion och distribution av elkraft. Sedan tidigare hade Elverket tillförsäkrat sig 20 procent av producerad effekt. Elverksstyrelsen beslutar att den äldsta delen av kraftstationen i Klabböle ska bli ett unikt kraftverksmuseum.

1960 till 2000 får Umeå fjärrvärme och bredband

 • 1964 - Stadsfullmäktige i Umeå beslutar att bilda ett bolag som ska driva en sopförbränningsanläggning – värmeverket på Ålidhem. Bakom tillkomsten finns ett behov av att lösa ett växande avfallsproblem samt problemet med ökande luftföroreningarna på grund av det stora antalet enskilda oljepannor i staden. Året efter bildas AB Umeå Värmeverk.
 • 1968–1970 - Ålidhemsverket byggs och börjar leverera värme. 1974 kommer oljekrisen, som gör att efterfrågan på elvärme och fjärrvärme ökar.
 • 1972 - Elverket går över från 40 kV till 130 kV. En ny ledning dras från Stornorrfors.
 • 1981 - Elverket och Värmeverket förenas till ett kommunalt aktiebolag med namnet AB Umeå Energiverk. Dagens Umeå Energi – nytänkande och trygghet.
 • 1986 - Namnbyte till Umeå Energi AB. Ackumulatortanken vid Ålidhemsanläggningen byggs för att nyttja fjärrvärmen effektivare.
 • 1992 - Det fattas ett beslut om att nyttja spillvärme från SCA i Obbola. Spillvärmen ersätter olja.
 • 1994 - Varumärket UmeNet registreras. Året efter, 1995, börjar man bygga ett optofiberbaserat bredbandsnät – stadsnätet UmeNet.
 • 2000 - Dåva kraftvärmeverk invigs – en av världens mest energieffektiva och miljöanpassade anläggningar med avfall som huvudsakligt bränsle.

2000-talet

Dåva 2 byggs och anses vara en av Umeås största miljöinvesteringar någonsin. 54 000 elmätare byts ut för att möjliggöra att umeåborna ska faktureras sin faktiska förbrukning. Under perioden inleds också många vindkraftsprojekt samt många andra miljösatsningar. 1 000 Mbit/s möjliggörs för kunderna anslutna till UmeNet. 2012 blir all vår el 100 % förnybar från sol, vind, vatten och bioenergi.

UmeNet prisas på Telecomgalan och vi lanserar Ljusterapikampanjen vilket leder till omnämnanden världen över.

Läs mer om perioden 2000 till 2013

Vi ska fortsätta verka för en hållbar framtid i regionen

Umeå Energi är Umeåbornas eget energibolag. Vi vill skapa en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för alla. All el vi säljer är 100 procent förnybar och vi erbjuder bekväm och klimatvänlig fjärrvärme och fjärrkyla. Tack vare vårt bredbandsnät UmeNet har Umeå ett av västvärldens snabbaste bredband och är en av världens mest uppkopplade städer.

Hur framtiden ser ut är omöjligt att sia om, men självklart vill vi vara med och forma den. Därför arbetar vi varje dag för att ge Umeåborna en enklare vardag och regionen en hållbar framtid. Det innebär att vi ska erbjuda bra produkter som är lätta att förstå, fortsätta vara en av de snabbaste bredbandstäderna i västvärlden, och att vi ska vara enkla att nå och ge snabba och bra svar.

Läs mer om vår framtid