Så här ska vi bli klimatneutrala 2018 | Vi tror på handling när det gäller hållbarhet | Om oss | Umeå Energi

Så här ska vi bli klimatneutrala 2018

Vi ska vara klimatneutrala 2018
Som energibolag tycker vi att vi har ansvar att ligga i framkant för hållbar utveckling.

Den pågående snabba förändringen av klimatet har sitt ursprung i mänsklig aktivitet, framför allt genom utsläpp av växthusgaser. Energisektorn står för en stor del av dessa utsläpp. Det ger oss ett stort ansvar, men också en stor möjlighet att kunna påverka.

Vi har valt att sätta ett högt miljömål: vi ska bli helt klimatneutrala till år 2018. Med klimatneutrala menar vi att vi inte ska ge upphov till något nettoutsläpp av växthusgaser. För att nå målet arbetar vi med en kombination av olika lösningar:

Vi övergår till förnybar energiproduktion

Genom att använda förnybara resurser kan koldioxidutsläppen från energiproduktionen reduceras kraftigt. Exempel på förnybar energi är el från vindkraft och fjärrvärme från skogsbränslen (biobränslen).

All el till försäljning är helt förnybar

Umeå Energi arbetar för en hållbar framtid och då är det en självklarhet att all el vi säljer kommer från förnybara energikällor. När våra kunder tecknar elavtal med oss får de alltid förnybar el utan extra kostnad.

Vi effektiviserar vår egen och våra kunders energianvändning

Både effektivisering av vår produktion och egen användning av energi leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Genom våra energitjänster hjälper vi även våra kunder att använda mindre energi.

För de utsläpp vi inte lyckas undvika kommer vi att klimatkompensera

Klimatkompensationen görs genom FN-godkända reduktionsenheter (CER) enligt den mest omfattande standarden, Gold Standard, som tagits fram i samarbete med bl.a. WWF. Detta innebär i korthet att utsläppsminskningar genom energieffektivisering och ny förnybar energi görs utanför Sverige. Vi ser klimatkompensationen som ett komplement till åtgärder i vår egen verksamhet. Redan i dag kan du som kund välja energiprodukter med låg eller noll klimatpåverkan. År 2018 kommer alla våra produkter och tjänster att vara klimatneutrala.