Vi säljer bara el som naturen kan återskapa | Vi tror på handling när det gäller hållbarhet | Om oss | Umeå Energi

Vi säljer bara el som naturen kan återskapa

Mamma och barn i morgonrock

Eftersom vi är ett elbolag som tror på framtiden är det omöjligt att sälja el från något annat än förnybara energikällor. Sol, vind, vatten och bioenergi är alla saker som inte tar slut, och som ger betydligt mindre miljöpåverkan än kärnkraft eller fossila bränslen. Vi vill ju att den här regionen ska vara ett fantastiskt ställe att bo på inte bara under vår livstid utan under lång, lång tid framöver.

Vårt miljöarbete omfattar hela verksamheten, inte bara elen vi säljer. Vårt övergripande mål är att vi 2018 ska vara helt klimatneutrala och alltså inte ha något nettoutsläpp av växthusgaser alls.