Forskning och utveckling spelar en viktig roll i vårt arbete för en hållbar framtid | Vi tror på handling när det gäller hållbarhet | Om oss | Umeå Energi
Forskning och utveckling är en självklarhet i vårt arbete för hållbar utveckling
Dotterbolaget BioEndev, vårt delägarskap i Sekab och samarbete med SLU är exempel på vårt arbete med forskning.

Forskning och utveckling spelar en viktig roll i vårt arbete för en hållbar framtid

För oss är forskning och utveckling en självklarhet i vårt arbete för hållbar utveckling. Genom delägarskap, dotterbolag och samarbeten så undersöker vi morgondagens drivmedel.

I BioEndev förädlas skogsrester till biosyntesgas

Umeå Energi är delägare i BioEndev, ett forskningsföretag knutet till Umeå universitet. BioEndev har tagit fram ny teknik som gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt göra nyttig gas av skogligt skräp. Metoden kallas torrefiering och går i korthet ut på att omvandla det biologiska materialet till ett torrt pulver, som i nästa steg kan förädlas till biosyntesgas. Gasen kan med fördel ersätta gasol och andra fossila gaser, liksom användas som fordonsbränsle.

Hösten 2013 invigde BioEndev en pilotanläggning vid Norrlands universitetssjukhus och nu finns också en demonstrations- och utvecklingsanläggning i Holmsund.

Genom Sekab forskar vi på etanol

Vi är delägare i etanoltillverkaren Sekab (Svensk Etanolkemi AB), med säte i Örnsköldsvik. Förutom etanoltillverkning bedriver Sekab även forskning kring etanol.

Tillsammans med SLU gör vi om alger till energirik biomassa

Vid Dåva kraftvärmeverk pågår spännande forskning om alger i en unik pilotanläggning. Forskningen leds av doktor Francesco Gentili vid Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och går ut på massproduktion av alger. Algerna ger en energirik biomassa, som sedan kan användas för att framställa bland annat biodiesel. Algerna lever på solljus, näring från avloppsvatten och koldioxid från rökgaser från Dåva 1.

Projektet inleddes 2007 och byggdes ut ytterligare under 2012. Den utvecklades algpiloten invigdes av Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven. Algforskningen har väckt stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt.