Vi tror på handling när det gäller hållbarhet | Om oss | Umeå Energi

Vi tror på handling när det gäller hållbarhet

Läs vår hållbarhetsredovisning för 2015

Att hållbarhet är en stark drivkraft för utveckling är ingen ny tanke, vare sig för Umeå Energi eller regionen. Det är en upplevd erfarenhet.

Som energi- och kommunikationskoncern har vi stor påverkan på vår omvärld och miljö – och därmed stora möjligheter att påverka utvecklingen. Våra kunder förväntar sig också en hållbar affär. Det ger oss ett tydligt och viktigt uppdrag - att vi, tillsammans med våra kunder, aktivt ska arbeta för ett hållbart samhälle.

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete

Vi arbetar med hållbarhet i flera dimensioner

Hållbarhets- och årsredovisningen visar vår helhetssyn på hållbar utveckling

Umeå Energi är ett energi- och kommunikationsföretag med helhetssyn på hållbar utveckling. Därför hållbarhetsredovisar vi sen 2014 och här hittar du en de ...

Vår hållbarhetspolicy

Vi är ett energi- och kommunikationsföretag med helhetssyn på miljöfrågor. Vårt handlande bidrar till en hållbar utveckling och hushållning av våra gemens ...
Mamma och barn i morgonrock

Vi säljer bara el som naturen kan återskapa

Eftersom vi är ett elbolag som tror på framtiden är det omöjligt att sälja el från något annat än förnybara energikällor. Sol, vind, vatten och bioenergi ...
Forskning och utveckling är en självklarhet i vårt arbete för hållbar utveckling

Forskning och utveckling spelar en viktig roll i vårt arbete för en hållbar framtid

Vi är aktiva inom forskning och utveckling av bland annat biobränsle. Här är några exempel på Umeå Energis satsningar: Bioendev Sekab Alger ...
Vi ska vara klimatneutrala 2018

Så här ska vi bli klimatneutrala 2018

Den pågående snabba förändringen av klimatet har sitt ursprung i mänsklig aktivitet, framför allt genom utsläpp av växthusgaser. Energisektorn står för en ...