Vår smarta kundportal - vägen in till ume.net

Vårt bredbandsnät ume.net är ett av världens snabbaste och är prisat som Sveriges bästa operatör. Vi har också gjort det enkelt för dig att beställa nya tjänster eller ändra i dina befintliga. Det gör du i kundportalen där du fritt kan välja ur vårt tjänsteutbud och sätta ihop din egen digitala lösning – precis som du vill ha den. Vem som levererar tv, internet, ip-telefoni eller någon av våra andra smarta tjänster är alltså helt upp till dig.

Koppla bara upp dig mot vårt bredbandsnät och surfa in på kundportalen ume.net. Snabbt fixat, vi lovar!

Se mer på kundportalen ume.net (extern länk)