Översikt Kamstrup OMNIPOWER

Översikt Kamstrup OMNIPOWER

Elmätare Kamstrup OMNIPOWER
  1. Display – Mätarställning (kWh). Genom att trycka på knapp (4) visas information om effekt (kW), spänning (V) och ström (A).
  2. Umeå Energis terminal för kommunikation.
  3. Lampor – Övre lampan lyser i takt med förbrukningen (1000 impulser/kWh). Undre lampan lyser om mätaren är avstängd.
  4. Oplomberad knapp – Knapp för att växla mellan olika visningslägen i display.
  5. Mätarnummer – Mätarnumret är 8 siffror långt.

Om Kamstrup OMNIPOWER

  • Denna elmätare är förberedd för förbrukarkommunikation (CCC-modul), med exempelvis Smart Home-lösningar såsom energidisplayer och externa reläer.
  • Förutom att mäta din elanvändning är den även förberedd för att mäta elproduktion från exempelvis solceller på ditt tak
  • Elmätaren har en integrerad brytare vilket betyder att frånkoppling kan göras såväl lokalt genom knapptryckning som på distans från våra system
  • Via radionät kommunicerar elmätaren dagligen med våra system
  • Elmätaren mäter din elkvalitet och registrerar även strömavbrott

Vill du veta mer? 

Du kan läsa mer om Kamstrup OMNIPOWER i manualen som går att hämta nedan.