Översikt Kamstrup OMNIPOWER

Översikt Kamstrup OMNIPOWER

Bild på elmätare Kamstrup Omnipower
 1. Display – Visar mätarställning (kWh).
 2. Tryckknapp – (Vänster) Knapp för att växla mellan olika visningslägen i displayen
 3. Lysdioder – Övre dioden blinkar i takt med förbrukningen (1000 impulser/kWh). Undre dioden lyser om mätarens inbyggda brytare är frånslagen, kundens anläggning är då strömlös.
 4. Mätarnummer – Mätarnumret är 8 siffror långt.
 5. Kundgränssnitt – Plats för kommunikationsmodul (WiFi). Kunden kan få online data från mätaren till en mobilapp. Obs! Kundgränssnittet måste aktiveras av Umeå Energi.

Denna elmätare mäter din elförbrukning och är även förberedd för att mäta elproduktion från exempelvis solceller på ditt tak. Via radionät kommunicerar elmätaren dagligen med våra system, elkvalitén mäts och strömavbrott registreras.

Elmätaren har en integrerad brytare vilket betyder att frånkoppling kan göras såväl lokalt genom knapptryckning som på distans från våra system

Frånslag av brytare

 1. Tryck på vänstra knappen, tills displayen visar DCON i högra hörnet
 2. Tryck och håll in den vänstra gröna knappen tills brytaren slår ifrån (ca 10 sek, hörs tydligt)
 3. En röd lysdiod blinkar till vänster om knappen

Tillslag av brytare

 1. Tryck och håll in den gröna knappen tills brytaren slår till.
  OBS! Vid tillslag kan displayen vara i vilket läge som helst utom i DCON