Elmätare Kamstrup OMNIPOWER | Så fungerar din elmätare | Kundservice start | Umeå Energi
Bild på elmätare Kamstrup Omnipower

Översikt Kamstrup OMNIPOWER

1. Display – Visar mätarställning (kWh).

2. Tryckknapp – (Vänster) Knapp för att växla mellan olika visningslägen i displayen

3.  Lysdioder – Övre dioden blinkar i takt med förbrukningen (1000 impulser/kWh). Undre dioden lyser om mätarens inbyggda brytare är frånslagen, kundens anläggning är då strömlös.

4. Mätarnummer – Mätarnumret är 8 siffror långt.

5. Kundgränssnitt – Plats för kommunikationsmodul som möjliggör online-data från elmätaren till exempelvis en mobilapp. För att framtidssäkra möjligheten att ansluta tredjepartsprodukter har Umeå Energi beslutat att följa branschrekommendationen om P1-gränssnittet (P1 Companion Standard version 5.0.2 IEC 62056-21 Mode D). Porten som rekommenderas är av typ RJ12.

OBS! För att få kommunikationsmodulen att fungera måste kundgränssnittet aktiveras av Umeå Energi. Umeå Energi arbetar tillsammans med systemleverantör med målsättning att skapa en lösning för kundgränssnitt och kommunikationsmodul. En kommunikationsmodul som uppfyller branschrekommendationen väntas bli tillgänglig under vinter/våren 2022. I dagsläget har Umeå Energi inte möjlighet att aktivera kundgränssnittet..

Denna elmätare mäter din elförbrukning och är även förberedd för att mäta elproduktion från exempelvis solceller på ditt tak. Via radionät kommunicerar elmätaren dagligen med våra system, mätvärden samlas in, elkvalitén mäts och strömavbrott registreras. Elmätaren har en integrerad brytare vilket betyder att frånkoppling kan göras såväl lokalt genom knapptryckning som på distans från våra system

Frånslag av brytare

  1. Tryck på vänstra knappen, tills displayen visar DCON i högra hörnet
  2. Tryck och håll in den vänstra gröna knappen tills brytaren slår ifrån (ca 10 sek, hörs tydligt)
  3. En röd lysdiod blinkar till vänster om knappen

Tillslag av brytare

  1. Tryck och håll in den gröna knappen tills brytaren slår till.
    OBS! Vid tillslag kan displayen vara i vilket läge som helst utom i DCON