Översikt elmätare Kamstrup | Din elmätare | Kundservice start | Umeå Energi

Översikt elmätare Kamstrup

Översikt elmätare Kamstrup
 1. Knapp
  Knapp för att växla mellan olika visningslägen på display. Du kan växla mellan total mätarställning, ex. 0123456, och effektförbrukning.
 2. Mätarnummer
  Mätarnumret är 16 siffror långt
 3. Umeå Energis terminal för kommunikation
  En IR-port där man med teknisk utrustning kan kommunicera med mätaren.
 4. Pulslampa
  Lampan blinkar i takt med förbrukningen.