Ska du gräva? Beställ först ledningsanvisning! | Kundservice start | Umeå Energi
Ska du gräva på din tomt - vi hjälper dig

Ska du gräva? Beställ först ledningsanvisning!

Innan du påbörjar ett markarbete ska uppgifter om läget för ledningar och tillhörande anläggningar och anordningar beställas - det gäller även inför projektering. Det är för att undvika att el, fiber eller fjärrvärmeledningar grävs av.

Beställning av ledningsanvisning och projektering utförs via ledningskollens webbsida: www.ledningskollen.se. När du mottagit ledningsinformationen kan du ta kontakt med oss om du önskar att vi gör en kabelutsättning

Tänk på att all schaktning närmare än 1 meter från visade ledningssträckor ska ske med försiktig grävning och assistans av följeman. För elledningar gäller bestämmelser i EBR-publikationen KJ 41, avsnitt Samförläggning.

Läs mer om att gräva i anslutning till våra ledningar

Priser

Beställer du tjänsten fem dagar i förväg är den kostnadsfri. Vid kortare varsel tas en avgift ut.
Ordinarie arbetstid: 844 kr/tim (inkl. moms)
Akut, utanför ordinarie arbetstid: 1266 kr/tim (inkl. moms)

Kontakt

Har du frågor när du ska beställa ledningsanvisning är du välkommen att kontakta kundservice på 090-16 00 20 eller skicka e-post till ledningsanvisning@umeaenergi.se. Via tjänsten www.ledningskollen.se kan du anmäla att du vill gräva och då sköter dom kontakten med alla som behöver märka ut kablar eller ledningar.

Till Ledningskollen.se