Ska du gräva? Kontakta oss för ledningsanvisning! | Kundservice start | Umeå Energi

Ska du gräva? Kontakta oss för ledningsanvisning!

Grävning

Kontakta alltid oss om du ska gräva. Vi kommer och märker ut nedgrävda el-, fiber- och fjärrvärmeledningar där du har tänkt sätta grävskopan i marken, på det viset slipper du riskera att gräva av viktiga ledningar. 

Innan markarbetet påbörjas ska uppgifter om läget för ledningar och tillhörande anläggningar och anordningar beställas - det gäller även inför projektering. Beställning av ledningsanvisning och projektering utförs via ledningskollens webbsida: www.ledningskollen.se (öppnas i ett nytt fönster)

Tänk på att all schaktning närmare än 1 meter från visade ledningssträckor ska ske med försiktig grävning och assistans av följeman. För elledningar gäller bestämmelser i EBR-publikationen KJ 41, avsnitt Samförläggning.

Läs mer om att gräva i anslutning till våra ledningar

Priser

Beställer du tjänsten fem dagar i förväg är den helt gratis! Vid kortare varsel tar vi ut en avgift.
Ordinarie arbetstid: 844 kr/tim (inkl. moms)
Akut, utanför ordinarie arbetstid: 1266 kr/tim (inkl. moms)

Kontakt

För mer information kontakta kundservice på 090-16 00 20 eller skicka e-post till ledningsanvisning@umeaenergi.se
Via tjänsten ledningskollen.se (öppnas i nytt fönster) kan du anmäla att du vill gräva och då sköter dom kontakten med alla som behöver märka ut kablar eller ledningar.

ledningskollen.se