Industriell verksamhet | Kundservice start | Umeå Energi

Industriell verksamhet

Företag som bedriver tillverkande industriell verksamhet eller yrkesmässig växthusodling har rätt till skattelättnad för den elkraft som förbrukas i själva tillverkningsprocessen.

Gör såhär:

  • Fyll i blanketten 
  • Bifoga ett registreringsbevis från Skatteverket, ej äldre än 12 mån
  • Bifoga ett registreringsbevis från Bolagsverket, med SNI-kod och firmatecknare
  • Skicka dokumenten till oss (adress på blanketten)

Tänk på:

  • En anläggning har sällan 100% industriell tillverkning
  • Det är endast förbrukningen i tillverkningsprocessen som omfattas av den lägsta skattesatsen
  • I tillverkningsprocessen inräknas även belysning, uppvärmning och ventilation i tillverkningslokaler