Ångerrätt | Fullmaktens innebörd | Kundservice start | Umeå Energi

Ångerrätt

Har du som konsument blivit kontaktad av en telefonförsäljare och ingått ett avtal samt lämnat en fullmakt som du kort efteråt ångrar så har du enligt distansavtalslagen 14 dagars ångerrätt på telefonförsäljning som börjar gälla från det att du mottagit bekräftelsen. Tänk på att du som är näringsidkare inte omfattas av distansavtalslagen.

Åberopande av ångerrätt

Önskar du använda dig av din ångerrätt så kan du mejla nedanstående text till den elhandelsleverantör som du ingått avtal med så får de bekräfta att avtalet är ångrat.

Jag, Namn, vill härmed åberopa min ångerrätt gällande tecknat avtal för el. Jag vill att ni bekräftar till mig att avtalet är ångrat.

Förnamn
Efternamn
Personnummer
Adress
Postnummer
Postadress
E-postadress