Det finns flera sätt att göra flyttanmälan | Kundservice start | Umeå Energi

Det finns flera sätt att göra flyttanmälan

Var du bor spelar roll

En flyttanmälan måste alltid lämnas till din elnätsleverantör, var du bor avgör vilket elnät du tillhör. Bor du i Umeå tillhör du vårt elnät och kan du följa stegen nedan. Bor du i en annan del av Sverige hör du av dig till din elnätsleverantör. De kommer sen meddela din elhandelsleverantör vilket datum som gäller för flytt. 

Det finns två sätt att göra flyttanmälan

  1. Gör det själv från Mina sidor

  2. Via kundservice

    • Ha gärna ditt avtal till hands när du ringer, det underlättar vårt arbete
    • Ring kundservice på 090-160020

Att tänka på vid flyttanmälan

Elnätsavtal: Du som är nätkund hos Umeå Energi Elnät har 30 dagars uppsägningstid av ditt elnätsavtal. Anmäl därför flyttning till oss 30 dagar i förväg. Du kan givetvis anmäla utflyttning med kortare varsel, men du är betalningsansvarig för elnätsavtalet tills uppsägningstiden har löpt ut, eller tills någon annan flyttar in och tar över avtalet.

Elavtal: Vid en flyttning upphör ditt elavtal att gälla per samma datum som elnätsavtalet, oavsett vilket elhandelsbolag du har. Uppsägning av elavtal i samband med flyttning ska alltid göras till elnätsbolaget, som i sin tur meddelar uppsägningen till elhandelsbolaget. Har du elavtal för fler fastigheter, till exempel även för sommarstugan, fortsätter det elavtalet att gälla. Skulle du däremot sälja sommarstugan och därmed ”flytta ifrån den”, upphör också det avtalet att gälla.

Andra avtal med Umeå Energi: Om du har ett avtal med oss för bredband eller fjärrvärme upphör dessa att gälla i samband med uppsägning av elnätsavtalet. När du anmäler uppsägning i samband med flyttning registrerar vi uppsägning för samtliga tjänster avseende samma adress.

Mer information i avtalsvillkoren
För mer information om vad som händer med olika avtal när du flyttar från en adress, se avtalsvillkoren för respektive avtal. Avtalsvillkoren bifogades när du tecknade avtalet.