Oberoende energirådgivning | Energianvändning | Kundservice start | Umeå Energi

Oberoende energirådgivning

I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare. Du kan ringa eller mejla till din kommun för att få kontakt med rådgivaren. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral. 

Energi- och klimatrådgivning

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om energi- och klimatrådgivningen:
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Kommunal-energi--och-klimatradgivning/ (Öppnas i nytt fönster)

Där kan du också hitta telefonnumret till din kommuns energi- och klimatrådgivare:
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Kommunal-energi--och-klimatradgivning/Energiradgivare/ (öppnas i nytt fönster)

Bor du i Umeå kan du hitta mer information på kommunens hemsida:
http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/energi/energiochklimatradgivning (öppnas i nytt fönster)

Energitips för hushåll

Du kan läsa våra tips på sidan:
http://www.umeaenergi.se/kundservice/energianvandning/smarta-energitips

Fler tips finns På energimyndighetens hemsida:
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/ (öppnas i nytt fönster)

Där kan elkunden också göra Energikalkylen. Ett enkelt sätt att identifiera vilka apparater och annat som drar energi.
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Energikalkylen/ (öppnas i nytt fönster)