Avtalsvillkor för el | Avtalsvillkor | Kundservice start | Umeå Energi

Avtalsvillkor för el

Den el som du får från Umeå Energi är alltid närproducerad och helt förnybar. Här hittar du samtliga avtalsvillkor gällande avtal om el och elnät hos oss. 

Avtalsvillkor konsument

Umeå Energis villkor för elavtal med konsument (pdf)
2012 Allmänna villkor för försäljning av el konsument (pdf)
2012 Särskilda villkor för försäljning av el konsument (pdf)
2012 Allmänna villkor elnät konsument (pdf)
2014 Särskilda villkor elnät konsument (lågspänning) (pdf)
2015 Särskilda avtalsvillkor solcellspaket till konsument 20150501 (pdf)
2017 Särskilda avtalsvillkor Ladda Hemma (pdf)
2017 Särskilda avtalsvillkor hyra solcellspaket till konsument (pdf)

Avtalsvillkor näringsidkare

Umeå Energis villkor för elavtal med näringsidkare (pdf)
2012 Allmänna villkor för försäljning av el näringsidkare (pdf)
2012 Särskilda villkor för försäljning av el näringsidkare (pdf)
2012 Allmänna villkor elnät näringsidkare (pdf)
2012 Allmänna villkor elnät näringsidkare (högspänning) (pdf)
2014 Särskilda villkor elnät näringsidkare (lågspänning) (pdf)
2017 Särskilda avtalsvillkor Ladda Företag pdf