Avtalsvillkor för fjärrvärme | Avtalsvillkor | Kundservice start | Umeå Energi

Avtalsvillkor för fjärrvärme

Fjärrvärme är ett smart val, både för miljön och din plånbok. En färsk rapport från det oberoende undersökningsföretaget Profu visar att fjärrvärme är sex till tio gånger bättre för klimatet än bergvärme och luft-/vattenvärmepump. Här hittar du våra avtalsbilagor. 

Avtalsvillkor konsument:

Allmänna villkor för leverans av fjärrvärme till konsument, Alma 2017K
Umeå Energis Särskilda villkor för serviceavtal till konsument 
Umeå Energis Särskilda villkor för avtal om Fjärrvärme Villa

Avtalsvillkor näringsidkare:

Allmänna villkor för leverans av fjärrvärme till näringsidkare
Umeå Energis lokala bestämmelser vid installation
Prisvillkor fjärrvärme Umeå kommun

Allmänna villkor för leverans av fjärrkyla till näringsidkare

Mer information

Här kan du läsa nyheterna i de branschövergripande konsumentvillkoren, Alma 2017K

Här hittar du fjärrvärmelagen