Avtalsvillkor | Kundservice start | Umeå Energi

Avtalsvillkor

Här hittar du alla våra avtalsvillkor för el, fjärrvärme och bredband. Vid frågor ring oss på 090-16 00 00.

Brevutskick om nya allmänna avtalsvillkor från den 1 april 2019
I dagarna har du som kund fått brev om nya avtalsvillkor. Ändringarna innebär att du som kund får ett stärkt skydd och du behöver inte göra någonting skriftligt till oss.

Vad betyder ändringarna för dig som kund?

Punkt 1:4 - Uppdatering om personuppgiftshantering
Personuppgiftslagen ersattes förra året av Dataskyddsförordningen (GDPR) där du som kund får tydligare information hur vi hanterar dina personuppgifter. Informationen som tidigare fanns i denna punkt hittar du nu i vår Integritetspolicy.

Punkt 2.2A och 2.2B - Uppsökande telefonförsäljning
Du som kund får ett stärkt skydd vid telefonförsäljning. Om vi ringer upp dig ska du efteråt få skriftlig information om vad vi kommit överens om. Avtalet blir inte giltigt förrän du efter att samtalets avslutats tackat ja till anbudet om nytt avtal och ska få information om den lagstadgade ångerrätten.
_______________________________________________________________________________

Information om villkorsförändring för näringsidkare

Personuppgiftsbestämmelsen i de allmänna avtalsvillkoren har upphävts för:
Elnät: NÄT 2012 N (rev), punkt 1.4, NÄT 2012 H (rev), 1.3
Elhandel: EL 2012 N (rev), punkt 1.4
Fjärrvärme: Allmänna avtalsvillkor, punkt 1.4. Vid villkorsförändringar finns enligt fjärrvärmelagen en rätt till förhandling, medling och uppsägning av avtal.

Bakgrunden till förändringen är att personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen 2018-05-25.
Information om vad som gäller för Umeå Energi-koncernens hantering av personuppgifter finns här: Integritetspolicy

Avtalsvillkor för el

Den el som du får från Umeå Energi är alltid närproducerad och helt förnybar. Här hittar du samtliga avtalsvillkor gällande avtal om el och elnät hos oss. ...

Avtalsvillkor för fjärrvärme

Fjärrvärme är ett smart val, både för miljön och din plånbok. En färsk rapport från det oberoende undersökningsföretaget Profu visar att fjärrvärme är sex ...

Avtalsvillkor för bredband

Bredbandsnätet ger Umeåborna ett av västvärldens snabbaste bredband -  det är vi stolta över! Nedan hittar du våra avtalsvillkor. Avtalsvillkor konsume ...