Avtalsvillkor för el

Den el som du får från Umeå Energi är alltid närproducerad och helt förnybar. Här hittar du samtliga avtalsvillkor gällande avtal om el och elnät hos oss. 

Avtalsvillkor konsument

Umeå Energis villkor för elavtal med konsument (pdf)
2012 Allmänna villkor för försäljning av el konsument (pdf)
2012 Särskilda villkor för försäljning av el konsument (pdf)
2012 Allmänna villkor elnät konsument (pdf)
2014 Särskilda villkor elnät konsument (lågspänning) (pdf)
2015 Särskilda avtalsvillkor solcellspaket till konsument 20150501 (pdf)
2016 Allmänna Villkor Hyra Solceller (pdf)

Avtalsvillkor näringsidkare

Umeå Energis villkor för elavtal med näringsidkare (pdf)
2012 Allmänna villkor för försäljning av el näringsidkare (pdf)
2012 Särskilda villkor för försäljning av el näringsidkare (pdf)
2012 Allmänna villkor elnät näringsidkare (pdf)
2012 Allmänna villkor elnät näringsidkare (högspänning) (pdf)
2014 Särskilda villkor elnät näringsidkare (lågspänning) (pdf)

Avtalsvillkor fjärrvärme

Fjärrvärme är ett smart val, både för miljön och din plånbok. En färsk rapport från det oberoende undersökningsföretaget Profu visar att fjärrvärme är sex till tio gånger bättre för klimatet än bergvärme och luft-/vattenvärmepump. Här hittar du våra avtalsbilagor.

Avtalsvillkor konsument

Allmänna villkor för leverans av fjärrvärme till konsument
Allmänna villkor för serviceavtal till konsument

Avtalsvillkor näringsidkare

Allmänna villkor för leverans av fjärrvärme till näringsidkare
Allmänna villkor för leverans av fjärrkyla till näringsidkare
Umeå Energis lokala bestämmelser vid installation

Prisvillkor fjärrvärme Umeå kommun

Avtalsvillkor bredband

Bredbandsnätet ger Umeåborna ett av västvärldens snabbaste bredband -  det är vi stolta över! Nedan hittar du våra avtalsvillkor.

Avtalsvillkor konsument

 

Särskilda avtalsvillkor installation konsument 
Särskilda avtalsvillkor abonnemang konsument

Avtalsvillkor näringsidkare


Särskilda avtalsvillkor installation företag 
Särskilda avtalsvillkor abonnemang företag