Avtalsvillkor | Kundservice start | Umeå Energi

Avtalsvillkor

Här hittar du alla våra avtalsvillkor för el, fjärrvärme och bredband. Vid frågor ring oss på 090-16 00 00.

Information om villkorsförändring för näringsidkare

Personuppgiftsbestämmelsen i de allmänna avtalsvillkoren har upphävts för:
Elnät: NÄT 2012 N (rev), punkt 1.4, NÄT 2012 H (rev), 1.3
Elhandel: EL 2012 N (rev), punkt 1.4
Fjärrvärme: Allmänna avtalsvillkor, punkt 1.4. Vid villkorsförändringar finns enligt fjärrvärmelagen en rätt till förhandling, medling och uppsägning av avtal.

Bakgrunden till förändringen är att personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen 2018-05-25.
Information om vad som gäller för Umeå Energi-koncernens hantering av personuppgifter finns här: Integritetspolicy

Avtalsvillkor för el

Den el som du får från Umeå Energi är alltid närproducerad och helt förnybar. Här hittar du samtliga avtalsvillkor gällande avtal om el och elnät hos oss. ...

Avtalsvillkor för fjärrvärme

Fjärrvärme är ett smart val, både för miljön och din plånbok. En färsk rapport från det oberoende undersökningsföretaget Profu visar att fjärrvärme är sex ...

Avtalsvillkor för bredband

Bredbandsnätet ger Umeåborna ett av västvärldens snabbaste bredband -  det är vi stolta över! Nedan hittar du våra avtalsvillkor. Avtalsvillkor konsume ...