Avtalsvillkor | Kundservice start | Umeå Energi

Avtalsvillkor för el

Den el som du får från Umeå Energi är alltid närproducerad och helt förnybar. Här hittar du samtliga avtalsvillkor gällande avtal om el och elnät hos oss. 

Avtalsvillkor konsument

Umeå Energis villkor för elavtal med konsument (pdf)
2012 Allmänna villkor för försäljning av el konsument (pdf)
2012 Särskilda villkor för försäljning av el konsument (pdf)
2012 Allmänna villkor elnät konsument (pdf)
2014 Särskilda villkor elnät konsument (lågspänning) (pdf)
2015 Särskilda avtalsvillkor solcellspaket till konsument 20150501 (pdf)
2017 Särskilda avtalsvillkor Ladda Hemma (pdf)
2017 Särskilda avtalsvillkor hyra solcellspaket till konsument (pdf)

Avtalsvillkor näringsidkare

Umeå Energis villkor för elavtal med näringsidkare (pdf)
2012 Allmänna villkor för försäljning av el näringsidkare (pdf)
2012 Särskilda villkor för försäljning av el näringsidkare (pdf)
2012 Allmänna villkor elnät näringsidkare (pdf)
2012 Allmänna villkor elnät näringsidkare (högspänning) (pdf)
2014 Särskilda villkor elnät näringsidkare (lågspänning) (pdf)
2017 Särskilda avtalsvillkor Ladda Företag pdf

Avtalsvillkor fjärrvärme

Fjärrvärme är ett smart val, både för miljön och din plånbok. En färsk rapport från det oberoende undersökningsföretaget Profu visar att fjärrvärme är sex till tio gånger bättre för klimatet än bergvärme och luft-/vattenvärmepump. Här hittar du våra avtalsbilagor.

Avtalsvillkor konsument

Allmänna villkor för leverans av fjärrvärme till konsument
Allmänna villkor för serviceavtal till konsument

Nya avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till konsument från 1 juni 2017

Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har kommit överens om revideringar av de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till konsumenter. Det innebär att det nu finns nya branschövergripande konsumentvillkor. Villkoren har fått beteckningen Alma 2017K och börjar gälla den 1 juni 2017.

Den största skillnaden för dig som konsument, är att förfallodagen för fjärrvärmefakturan blir den sista vardagen varje månad.

De flesta villkorsförändringar som förbättrar för dig som kund har vi på Umeå Energi redan infört sedan tidigare, bland annat att mätvärden samlas in månadsvis och att fakturan baseras på faktiska mätvärden. Vi fakturerar alltid i efterskott.

Nyheter i de reviderade villkoren är:

  • Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis
  • Debitering ska baseras på faktisk förbrukning
  • Debitering ska ske minst fyra gånger per år
  • Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut, som i normalfallet är en månad, liksom vid ett antal andra specificerade tillfällen, som exempelvis vid ägarbyte
  • Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning och avse debiteringsgrundande mätvärden
  • Saknade eller bristfälliga mätvärden ska ersättas med ett beräknat värde
  • Rapportering av information om historisk användning ska göras för särskilt bestämda tidsperioder

Här kan du läsa mer om de nya avtalsvillkoren Alma 2017K (PDF)

Här hittar du fjärrvärmelagen (öppnas i nytt fönster)

 

Avtalsvillkor näringsidkare

Allmänna villkor för leverans av fjärrvärme till näringsidkare
Allmänna villkor för leverans av fjärrkyla till näringsidkare
Umeå Energis lokala bestämmelser vid installation

Prisvillkor fjärrvärme Umeå kommun