Ersättningsbelopp | Avbrottsersättning efter elavbrott | Kundservice start | Umeå Energi

Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppets storlek beror på avbrottsperiodens längd. Det beräknas som en procentsats av kundens beräknade årliga nätkostnad med ett minibelopp som är en procentsats av prisbasbeloppet (45 500 kr 2018) enligt lagen om allmän försäkring, avrundat till närmast högre hundratal kr. Procentsatsen varierar beroende på hur många dygn avbrottet varade. Från den 1 januari 2018 höjs minimibeloppet för ersättningen vid ett elavbrott som varat längre än 12 timmar från 900 till 1 000 kronor.

Ersättningsbelopp
Avbrottsperiod i timmar och dygn Ersättning i % av beräknad
årlig nätkostnad
Minimibelopp*
i kronor
> 12 – ≤ 24 timmar
(> 0,5 dygn)
12,5 % 900 kr
> 24 – ≤ 48 timmar
(> 1 dygn)
37,5 % 1 800 kr
> 48 – ≤ 72 timmar
(> 2 dygn)
62,5 % 2 700 kr
> 72 – ≤ 96 timmar
(> 3 dygn)
87,5 % 3 600 kr
> 96 – ≤ 120 timmar
(> 4 dygn)
112,5 % 4 500 kr
> 120 –≤ 144 timmar
(> 5 dygn)
137,5 % 5 400 kr
> 144 – ≤ 168 timmar
(> 6 dygn)
162,5 % 6 300 kr
> 168 – ≤ 192 timmar
(> 7 dygn)
187,5 % 7 200 kr
> 192 – ≤ 216 timmar
(> 8 dygn)
212,5 % 8 100 kr
> 216 – ≤ 240 timmar
(> 9 dygn)
237,5 % 9 000 kr
> 240 – ≤ 264 timmar
(> 10 dygn)
262,5 % 9 900 kr
> 264 – ≤ 288 timmar
(> 11 dygn)
287,5 % 10 800 kr
Mer än 288 timmar
(> 12 dygn)
300,0 % 11 700 kr