Avbrottsersättning efter elavbrott | Kundservice start | Umeå Energi

Avbrottsersättning efter elavbrott

Om du är utan el längre än 12 timmar får du från 900 kronor och uppåt i ersättning, beroende på hur lång tid avbrottet har pågått, se tabell nedan. Ett avbrott anses avhjälpt när du har haft el i två timmar eller mer. Får du ett nytt avbrott efter det så påbörjas 12 nya timmar. Se exempel på sidan ersättningsbelopp.

Detta ska inte förväxlas med skadeståndsersättning som privatpersoner kan få om du lidit skada som följd av ett strömavbrott. Här hittar du information om skadeståndsersättning

Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppets storlek beror på avbrottsperiodens längd. Det beräknas som en procentsats av kundens beräknade årliga nätkostnad med ett minibelopp som är en procentsats av prisbasbeloppet (45 500 kr 2018) enligt lagen om allmän försäkring, avrundat till närmast högre hundratal kr. Procentsatsen varierar beroende på hur många dygn avbrottet varade. 

Läs mer om vilket ersättningsbelopp som gäller