Att-göra-lista vid anslutning till elnätet | Kundservice start | Umeå Energi

Att-göra-lista vid anslutning till elnätet

Det finns en hel del att tänka på vid nyanslutning till din fastighet, vi har försökt samla dessa tankar i en lista nedan. Tveka inte att kontakta kundservice om det är något du undrar över, ring 090-16 00 20.

Du hittar mer utförlig information under på sidan Nyanslutning till elnätet.

Offert:
Fyll i en offertförfrågan och bifoga en situationsplan i pdf-format med inritad placering av ditt fasadmätarskåp (där din elmätare kommer att sättas upp).

Kontakta elinstallatör:
Kontakta en auktoriserad elinstallatör och passa då även på att se över behovet av tillfällig anslutning/byggström.

Offertsvar:
Vi på Umeå Energi undersöker avståndet mellan din fastighet och vårt elnät och din anslutningskostnad räknas fram. Därefter skickar vi ett offertsvar som du tar ställning till och skickar åter till oss.

Föranmälan:
Din elinstallatör skickar därefter in en föranmälan till oss som innehåller effektbehov, mätarsäkring med mera. Dessa uppgifter krävs för dimensionering av elnätet.

Orderbekräftelse och installationsmedgivande:
Din handläggare hos oss skickar nu ut en orderbekräftelse till dig där ditt anläggningsnummer står angivet. Detta anläggningsnummer behöver du senare för att teckna ett nytt elhandelsavtal. Elinstallatören kommer nu att få ett installationsmedgivande och kan därefter påbörja installationsarbetet.

Rör och serviskabel:
Enligt offert ska du eller din gräventreprenör, i samråd med din elinstallatör, förlägga kabel och rör inne på fastigheten. Själva rören och kablarna ingår i anslutningsavgiften och de hämtar du efter samråd med din handläggare från Umeå Energis förråd.

Färdiganmälan och inkoppling:
När allt är klart skriver din elinstallatör under en färdiganmälan och skickar den till oss minst 10 arbetsdagar före vi slår på elen (spänningssättning). Handläggaren åker nu ut och kontrollerar att allt är klart för tillkoppling. På färdiganmälan anges vilken mätarsäkring du ska betala för och vilken dag din anläggning är klar för spänningssättning.