Vindkraftandelar i Kvarkenvinden | Teckna elavtal med 100% förnybar el | Umeå Energi

Vindkraftandelar i Kvarkenvinden

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen och en viktig del i att minska koldioxidutsläppen. Som andelsägare i ett vindkraftverk blir du delägare i egen elproduktion och får köpa el till självkostnadspris – ett pris som är lågt och stabilt. Det gör att du påverkas mindre av prisvariationerna på elmarknaden. Dessutom gör du en viktig insats för vårt gemensamma klimat genom att bidra till omställningen mot förnybara energikällor.

I Kvarkenvinden kan du enbart köpa så många andelar som motsvarar din egen elförbrukning. Eftersom årsförbrukningen ofta varierar från år till år rekommenderas du att köpa runt 90 procent av din förbrukning. Och miljövinsterna är goda. Varje andel ger cirka 2,5 kilo koldioxid mindre i atmosfären – varje dag! 

Vad är Kvarkenvinden?

Kvarkenvinden är en ekonomisk förening som har funnits sedan 1997 och har i dag sju vindkraftverk: två som står på piren utanför Umeå Hamn i Holmsund, ett på Bliekevare i Dorotea, ett på Bådahällan i Hörnefors samt tre på Granberget i Robertsfors. Total målproduktion för samtliga verk är 38 634 000 kWh/år.

Umeå Energi har balansansvaret för Kvarkenvindens medlemmar, vilket innebär att du måste vara elkund hos Umeå Energi från det datum då du blir medlem i Kvarkenvinden.

Läs mer och anmäl intresse på Kvarkenvinden.se (öppnas i nytt fönster)