Beställ bevakning när du ska fälla träd nära elledningar | Umeå har ett av landets mest leveranssäkra elnät | Teckna elavtal med 100% förnybar el | Umeå Energi

Beställ bevakning när du ska fälla träd nära elledningar

Om du ska ta ned träd kan det hända att elledningar är i farozonen. Kontakta oss via formuläret nedan så kan vi bevaka att fällningen sker utan risk för driftstörningar. Själva avverkningen ombesörjer du själv.

{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
Datum måste anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD