Priser föregående år | Elnätspriser för dig som bor i Umeåområdet | Umeå har ett av landets mest leveranssäkra elnät | El | Umeå Energi

Priser föregående år

Här hittar du vårt elnätspris för din säkring till din villa eller lägenhet, eller effekt om du har ett stort elbehov i din verksamhet eller industri. Du kan också se priser om du som ska ansluta dig till vårt elnät eller bygga nytt och behöver tillfällig ström. För att få el i din bostad eller verksamhet behöver du också teckna ett elhandelsavtal med någon av marknadens leverantörer.

Här kan du se elnätspriserna för 2019

Priserna gäller 2018-01-01 till 2018-12-31.

Avgift för din säkring 2018

Mätarsäkringens storlek Pris kr/år
16 A lägenhet * 853 kr/år (682 kr/år exkl. moms)
16 A 2 135 kr/år (1 708 kr/år exkl. moms)
20 A 3 193 kr/år (2 554 kr/år exkl. moms)
25 A 3 981 kr/år (3185 kr/år exkl. moms)
35 A 5 375 kr/år (4 300 kr/år exkl. moms)
50 A 7 875 kr/år (6 300 kr/år exkl. moms)
63 A 11 023 kr/år (8 818 kr/år exkl. moms)
80 A 15 614 kr/år (12 491 kr/år exkl. moms)
100 A 19 611 kr/år (15 689 kr/år exkl. moms)
125 A 26 044 kr/år (20 835 kr/år exkl. moms)
160 A 31 898kr/år (25 518kr/år exkl. moms)
200 A 41 569 kr/år (33 255kr/år exkl. moms)
Överföringsavgift: 17,8 öre/kWh (14,2 öre/kWh exkl. moms)
Alla som bor eller är verksamma i Umeåområdet är anslutna till vårt elnät. Beroende på ditt maximala behov av el ändras kostnaden. De allra flesta privatpersoner är säkringskunder och då gäller dessa priser.
Energiskatt med Norrlandsavdrag: 29,38 öre/kWh (23,5 öre/kWh exkl. moms) tillkommer. Norrlandsavdrag på Energiskatten sker per automatik till våra konsumenter, läs mer om Energiskatten här. I säkringsavgiften ingår myndighetsavgifter: elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år, nätövervakningsavgift 3 kr/år och elberedskapsavgift med 45 kr/år exklusive moms. Moms på 25% tillkommer.

* Avgiften 16 A lägenhet gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkringar med anslutning till gemensam servisledning om minst tre abonnemang. Ett av dessa tre abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa.
Enfas-abonnemang med mätarsäkring till och med 25 A faktureras som 16 A lägenhet eller 16 A.

Avgift för din effekt 2018

Effektkund lågspänning 0,4 kV Pris exkl moms
Fast avgift 7 000 kr/år
Effektavgift (lägsta debitering 135 kW) 470 kr/kW/år
Överföringsavgift, nov-mars 0,065 kr/kWh
Överföringsavgift, övriga året 0,046 kr/kWh
Överuttag reaktiv effekt 75 kr/kVar/år
Övriga avgifter som tillkommer

Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift, och elberedskapsavgift
57,50 kr/år


Effektkund högspänning 11 kV Pris exkl moms
Fast avgift 20 500 kr/år
Effektavgift 334 kr/kW/år
Överföringsavgift, nov-mars 0,032 kr/kWh
Överföringsavgift, övriga året 0,025 kr/kWh
Överuttag abonnerad (aktiv) effekt 668 kr/kW/år
Överuttag reaktiv effekt 55 kr/kVar/år
Övrigt: Elsäkerhetsavgift 750 kr/år
Övrigt: Nätövervakninsavgift 600 kr/år
Övrigt: Elberedskapsavgift 2 477 kr/år

Effektabonnemang kan vara aktuellt för företag och industrier. Det innebär att du betalar för hur stor effekt du behöver, alltså för hur mycket du använder elnätet, oavsett mätarsäkring. Du hittar mer information om hur kostnaden räknas ut i dokumenten som är bifogade i slutet av sidan.
Momsen är 25%. Energiskatt tillkommer - läs mer om Energiskatten här. I säkringsavgiften ingår myndighetsavgifter: elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år, nätövervakningsavgift 3 kr/år och elberedskapsavgift med 45 kr/år exklusive moms.

När du behöver nyansluta dig till elnätet - för serviser upp till 25A

Avstånd Pris 
0-199 m 27 625 kr (22 100 kr exkl. moms)
200-599 m 27 625 kr + 236,25 kr/meter (22 100 kr + 189 kr/meter exkl. moms)
600-1199 m 122 125 kr + 505 kr/meter (97 700 kr + 404 kr/meter exkl. moms)
1200-1800 m 
425 125 kr + 372 kr/meter (340 100 kr + 240 kr/meter exkl. moms)

Vi tillämpar våra anslutningsavgifter utifrån Energimarknadsinspektionens rekommendationer för anslutningar upp till 25 A. Det finns en grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en avgift per meter. Storleken på den avgiften varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten

Räkneexempel för nyanslutning till elnätet
En anslutning på 700 meter kostar 122 125 kronor + 100x505 kronor/meter = 172 625 kr

När du behöver tillfällig anslutning och byggström

Säkringens storlek Mätsystem Pris inkl moms
Upp t.o.m. 63 A Direktmätning 4 625 kr (3 700 kr/exkl. moms)
Fr. om 80 A Strömtrafomätning 6 875 kr (5 500 kr/exkl. moms)
Priserna för tillfällig anslutning och byggström gäller under förutsättning att det finns kapacitet i elnätet och att Umeå Energi Elnät AB anvisar var byggkraften ska anslutas. Behövs det större byggkrafter inom ett område där både kapacitet och elnät saknas görs detta via en offertförfrågan. Kontakta oss för mer information.

Mer information om våra elnätspriser

Säkringsavgifterna gäller för säkringar upp till 200 A, vilket betyder att du som är privatperson och har en villa eller lägenhet vanligtvis kan hitta ditt pris här. Har du ett större behov av el i din verksamhet eller industri räknas du som en effektkund, dvs att ditt pris sätts utifrån hur mycket du använder elnätet. Priser för nyanslutning gäller när du exempelvis ska ansluta din nya fastighet till vårt elnät. Du hittar även priser för en tillfällig anslutning här. Dessa gäller då du exempelvis behöver byggström under tiden som du bygger nytt. 

Priserna justeras en gång per år med start efter årsskiftet.