Priser föregående år | Elnätspriser för dig som bor i Umeåområdet | Umeå har ett av landets mest leveranssäkra elnät | Teckna elavtal med 100% förnybar el | Umeå Energi

Priser föregående år

Här hittar du vårt elnätspris för din säkring till din villa eller lägenhet, eller effekt om du har ett stort elbehov i din verksamhet eller industri. Du kan också se priser om du som ska ansluta dig till vårt elnät eller bygga nytt och behöver tillfällig ström. För att få el i din bostad eller verksamhet behöver du också teckna ett elhandelsavtal med någon av marknadens leverantörer.

Här kan du se elnätspriserna för 2020

Priserna gäller fr.o.m. 2019-01-01 till 2019-12-31.

Avgift för din säkring 2019

Mätarsäkringens storlek Pris kr/år
16 A lägenhet * 869 kr/år (695 kr/år exkl. moms)
16 A 2 187 kr/år (1 749 kr/år exkl. moms)
20 A 3 274 kr/år (2 619 kr/år exkl. moms)
25 A 4 084 kr/år (3 267 kr/år exkl. moms)
35 A 5 517 kr/år (4 413 kr/år exkl. moms)
50 A 8 085 kr/år (6 468 kr/år exkl. moms)
63 A 11 320 kr/år (9 056 kr/år exkl. moms)
80 A 16 039 kr/år (12 831 kr/år exkl. moms)
100 A 20 147 kr/år (16 117 kr/år exkl. moms)
125 A 26 757 kr/år (21 405 kr/år exkl. moms)
160 A 32 773 kr/år (26 218 kr/år exkl. moms)
200 A 42 712 kr/år (34 169 kr/år exkl. moms)
Överföringsavgift: 18,3 öre/kWh (14,6 öre/kWh exkl. moms)
Alla som bor eller är verksamma i Umeåområdet är anslutna till vårt elnät. Beroende på ditt maximala behov av el ändras kostnaden. De allra flesta privatpersoner är säkringskunder och då gäller dessa priser.
Energiskatt med Norrlandsavdrag: 31,38 öre/kWh (25,1 öre/kWh exkl. moms) tillkommer. Norrlandsavdrag på Energiskatten sker per automatik till våra konsumenter, läs mer om Energiskatten här. I säkringsavgiften ingår myndighetsavgifter: elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år, nätövervakningsavgift 3 kr/år och elberedskapsavgift med 39,20 kr/år exklusive moms.

* Avgiften 16 A lägenhet gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkringar med anslutning till gemensam servisledning om minst tre abonnemang. Ett av dessa tre abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa.
Enfas-abonnemang med mätarsäkring till och med 25 A faktureras som 16 A lägenhet eller 16 A.

Avgift för din effekt 2019

Effektkund lågspänning 0,4 kV Pris exkl moms
Fast avgift 7 200 kr/år
Effektavgift (lägsta debitering 135 kW) 495 kr/kW/år
Överföringsavgift, nov-mars 0,065 kr/kWh
Överföringsavgift, övriga året 0,046 kr/kWh
Överuttag reaktiv effekt 75 kr/kVar/år
Övriga avgifter som tillkommer

Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift, och elberedskapsavgift
51,70 kr/år


Effektkund högspänning 11 kV Pris exkl moms
Fast avgift 21 000 kr/år
Effektavgift 343 kr/kW/år
Överföringsavgift, nov-mars 0,032 kr/kWh
Överföringsavgift, övriga året 0,025 kr/kWh
Överuttag abonnerad (aktiv) effekt 686 kr/kW/år
Överuttag reaktiv effekt 55 kr/kVar/år
Övrigt: Elsäkerhetsavgift 750 kr/år
Övrigt: Nätövervakninsavgift 600 kr/år
Övrigt: Elberedskapsavgift 2 129 kr/år

Effektabonnemang kan vara aktuellt för företag och industrier. Det innebär att du betalar för hur stor effekt du behöver, alltså för hur mycket du använder elnätet, oavsett mätarsäkring. Du hittar mer information om hur kostnaden räknas ut i dokumenten som är bifogade i slutet av sidan.
Momsen är 25%. Energiskatt tillkommer. I säkringsavgiften ingår myndighetsavgifter: elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år, nätövervakningsavgift 3 kr/år och elberedskapsavgift med 39,20 kr/år exklusive moms.

När du behöver nyansluta dig till elnätet - för serviser upp till 25A

Avstånd Pris 
0-199 m 35 250  kr (28 200 kr exkl. moms)
200-599 m 35 250 kr + 301,25 kr/meter (28 200 kr + 241 kr/meter exkl. moms)
600-1199 m 155 750 kr + 648,75 kr/meter (124 600 kr + 519 kr/meter exkl. moms)
1200-1800 m  545 000 kr + 395 kr/meter (436 000 kr + 316 kr/meter exkl. moms)

Vi tillämpar våra anslutningsavgifter utifrån Energimarknadsinspektionens rekommendationer för anslutningar upp till 25 A. Det finns en grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en avgift per meter. Storleken på den avgiften varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten

Räkneexempel för nyanslutning till elnätet
En anslutning på 700 meter kostar 155 750 kronor + 100x648,75 kronor/meter = 220 625 kr

När du behöver tillfällig anslutning och byggström

Säkringens storlek Mätsystem Pris inkl moms
Upp t.o.m. 63 A Direktmätning 4 625 kr (3 700 kr/exkl. moms)
Fr. om 80 A Strömtrafomätning 6 875 kr (5 500 kr/exkl. moms)
Priserna för tillfällig anslutning och byggström gäller under förutsättning att det finns kapacitet i elnätet och att Umeå Energi Elnät AB anvisar var byggkraften ska anslutas. Behövs det större byggkrafter inom ett område där både kapacitet och elnät saknas görs detta via en offertförfrågan. Kontakta oss för mer information.

Energiersättning Mikroproduktion

Du som bor inom Umeå Energi Elnäts område och har en produktionsanläggning (solceller) får energiersättning för den el som du producerat och skickat ut på elnätet. Utbetalningen sker en gång per år, under januari, för året som gått. Energiersättningen är 4,25 öre/kWh ink. moms (3,4 öre/kWh exkl. moms).

Mer information om våra elnätspriser

Säkringsavgifterna gäller för säkringar upp till 200 A, vilket betyder att du som är privatperson och har en villa eller lägenhet vanligtvis kan hitta ditt pris här. Har du ett större behov av el i din verksamhet eller industri räknas du som en effektkund, dvs att ditt pris sätts utifrån hur mycket du använder elnätet. Priser för nyanslutning gäller när du exempelvis ska ansluta din nya fastighet till vårt elnät. Du hittar även priser för en tillfällig anslutning här. Dessa gäller då du exempelvis behöver byggström under tiden som du bygger nytt. 

Priserna justeras en gång per år med start efter årsskiftet.