Elnätspriser för dig som bor i Umeåområdet | Umeå har ett av landets mest leveranssäkra elnät | El | Umeå Energi

Elnätspriser för dig som bor i Umeåområdet

Här hittar du vårt elnätspris för din säkring till din villa eller lägenhet, eller effekt om du har ett stort elbehov i din verksamhet eller industri. Du kan också se priser om du som ska ansluta dig till vårt elnät eller bygga nytt och behöver tillfällig ström. För att få el i din bostad eller verksamhet behöver du också teckna ett elhandelsavtal med någon av marknadens leverantörer.

Avgift för din säkring 2017

Mätarsäkringens storlek Pris kr/år
16 A lägenhet * 838 kr/år (670 kr/år exkl. moms)
16 A 2 096 kr/år (1 677 kr/år exkl. moms)
20 A 3 135 kr/år (2 508 kr/år exkl. moms)
25 A 3 909 kr/år (3127 kr/år exkl. moms)
35 A 5 278 kr/år (4 222 kr/år exkl. moms)
50 A 7 733 kr/år (6 186 kr/år exkl. moms)
63 A 10 823 kr/år (8 658 kr/år exkl. moms)
80 A 15 330 kr/år (12 264 kr/år exkl. moms)
100 A 19 255 kr/år (15 404 kr/år exkl. moms)
125 A 25 570 kr/år (20 456 kr/år exkl. moms)
160 A 31 318kr/år (25 054kr/år exkl. moms)
200 A 40 814 kr/år (32 651kr/år exkl. moms)
Överföringsavgift: 17,4 öre/kWh (13,9 öre/kWh exkl. moms)
Alla som bor eller är verksamma i Umeåområdet är anslutna till vårt elnät. Beroende på ditt maximala behov av el ändras kostnaden. De allra flesta privatpersoner är säkringskunder och då gäller dessa priser.
Läs mer om säkringsavgiften här

* Avgiften 16 A lägenhet gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkringar med anslutning till gemensam servisledning om minst tre abonnemang. Ett av dessa tre abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa.
Enfas-abonnemang med mätarsäkring till och med 25 A faktureras som 16 A lägenhet eller 16 A.

Avgift för din effekt 2017

Effektkund lågspänning 0,4 kV Pris exkl moms
Fast avgift 6 900 kr/år
Effektavgift (lägsta debitering 135 kW) 450 kr/kW/år
Överföringsavgift, nov-mars 0,065 kr/kWh
Överföringsavgift, övriga året 0,046 kr/kWh
Överuttag reaktiv effekt 75 kr/kVar/år
Övriga avgifter

Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift, och elberedskapsavgift
57,50 kr/år


Effektkund högspänning 11 kV Pris exkl moms
Fast avgift 20 000 kr/år
Effektavgift 331 kr/kW/år
Överföringsavgift, nov-mars 0,032 kr/kWh
Överföringsavgift, övriga året 0,025 kr/kWh
Överuttag abonnerad (aktiv) effekt 662 kr/kW/år
Överuttag reaktiv effekt 55 kr/kVar/år
Övrigt: Elsäkerhetsavgift 750 kr/år
Övrigt: Nätövervakninsavgift 600 kr/år
Övrigt: Elberedskapsavgift 2 477 kr/år

Effektabonnemang kan vara aktuellt för företag och industrier. Det innebär att du betalar för hur stor effekt du behöver, alltså för hur mycket du använder elnätet, oavsett mätarsäkring. Du hittar mer information om hur kostnaden räknas ut i dokumenten som är bifogade i slutet av sidan.

När du behöver nyansluta dig till elnätet - för serviser upp till 25A

Avstånd Pris 
0-199 m 27 625 kr (22 100 kr exkl. moms)
200-599 m 27 625 kr + 236,25 kr/meter (22 100 kr + 189 kr/meter exkl. moms)
600-1199 m 122 125 kr + 505 kr/meter (97 700 kr + 404 kr/meter exkl. moms)
1200-1800 m 
425 125 kr + 372 kr/meter (340 100 kr + 240 kr/meter exkl. moms)

Vi tillämpar våra anslutningsavgifter utifrån Energimarknadsinspektionens rekommendationer för anslutningar upp till 25 A. Det finns en grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en avgift per meter. Storleken på den avgiften varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten

Räkneexempel för nyanslutning till elnätet
En anslutning på 700 meter kostar 122 125 kronor + 100x505 kronor/meter = 172 625 kr

När du behöver tillfällig anslutning och byggström

Säkringens storlek Mätsystem Pris inkl moms
Upp t.o.m. 63 A Direktmätning 4 625 kr (3 700 kr/exkl. moms)
Fr. om 80 A Strömtrafomätning 6 875 kr (5 500 kr/exkl. moms)
Priserna för tillfällig anslutning och byggström gäller under förutsättning att det finns kapacitet i elnätet och att Umeå Energi Elnät AB anvisar var byggkraften ska anslutas. Behövs det större byggkrafter inom ett område där både kapacitet och elnät saknas görs detta via en offertförfrågan. Kontakta oss för mer information.

Mer information om våra elnätspriser

Säkringsavgifterna gäller för säkringar upp till 200 A, vilket betyder att du som är privatperson och har en villa eller lägenhet vanligtvis kan hitta ditt pris här. Har du ett större behov av el i din verksamhet eller industri räknas du som en effektkund, dvs att ditt pris sätts utifrån hur mycket du använder elnätet. Priser för nyanslutning gäller när du exempelvis ska ansluta din nya fastighet till vårt elnät. Du hittar även priser för en tillfällig anslutning här. Dessa gäller då du exempelvis behöver byggström under tiden som du bygger nytt. 

Priserna justeras en gång per år med start efter årsskiftet.