Beställning av nyanslutning | Så här gör du för att ansluta din fastighet till vårt elnät | Umeå har ett av landets mest leveranssäkra elnät | El | Umeå Energi

Beställning av nyanslutning

En nyanslutning till elnätet kan vara aktuell om du bygger ett nytt hus, vill ha el till sommarstugan eller om du ska ansluta en större elservis till Umeå Energis elnät.

När du vill göra en nyanslutning till elnätet är det viktigt att vara ute i god tid. Detta för att grävsäsongen i Norrland är begränsad (normalt går det att gräva mellan maj och slutet av oktober). Våra anslutningsavgifter baseras på att vi kan utföra jobbet under tjälfri period, helgfri vardag och normal arbetstid. Hör av dig till oss så hjälper vi dig! 

Skicka offertförfrågan

Du ska börja med att fylla i en offertförfrågan och skicka till Umeå Energi. Bifoga en situationsplan i pdf-format med inritad placering av ditt fasadmätarskåp (där din elmätare kommer att sättas upp). Var så detaljerad som möjligt på situationsplanen om var du önskar att mätarskåp ska placeras. Var också noga med adress, fastighetsbeteckning och datum när det ska anslutas.

Kontakta därefter en auktoriserad elinstallatör, som du hittar i de vanliga yrkesregistren. Fråga gärna elinstallatören om det finns behov av en tillfällig elanslutning/byggström under byggtiden, innan din ordinarie servis kan kopplas in. Om ett sådant behov finns hjälper vi dig gärna. 
Säkringens storlek
{0} är obligatoriskt
Anläggningens uppgifter
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
Kontaktuppgifter
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt