Umeå har ett av landets mest leveranssäkra elnät | Teckna elavtal med 100% förnybar el | Umeå Energi

Umeå har ett av landets mest leveranssäkra elnät

Elnätet i Umeå är faktiskt är ett av de bästa och mest leveranssäkra i Sverige. Behöver du ansluta el och är bosatt i Umeå är det oss du ska kontakta.

Vi bygger och underhåller elnätet i Umeå

Vi levererar el till ditt hus eller företag och mäter hur mycket du har förbrukat – oavsett vilken elleverantör du har valt. Vårt elnät sträcker sig 300 mil och når 56 000 kunder. Vi investerar stora pengar i elnätet, både för att du som kund ska slippa elavbrott, men också för att göra det ”smartare” och anpassa det till en utbyggd vindkraft, allt fler laddstationer för elbilar och fler solceller på villataken.

Kontakta alltid oss om du behöver ansluta el

Du som bor i Umeå är alltid kopplad mot vårt elnät, detta är inte något du kan påverka. Vilken leverantör du sedan väljer för din el är helt upp till dig. På elpriskollen.se kan du jämföra olika ellevarantörer. Gör du inget val är den anvisade elleverantören i Umeå vårat elhandelsbolag, Umeå Energi Elhandel AB. Du bör göra ett val eftersom ett anvisningsavtal aldrig är det bästa valet prismässigt.

Kontaktuppgifter till vår kundservice

Mer information från oss

Elnätspriser för dig som bor i Umeåområdet

Här hittar du vårt elnätspris för din säkring till din villa eller lägenhet, eller effekt om du har ett stort elbehov i din verksamhet eller industri. För ...

Så här gör du för att ansluta din fastighet till vårt elnät

Ska du ansluta din fastighet till elnätet? Börja med att planera din nya anslutning i förväg så du kan vara säker på att få den klar då du vill. Här kan d ...

Planera i god tid när du ska ändra din elanslutning

Ibland kan man behöva göra förändringar på en befintlig elanslutning, till exempel vid om- eller tillbyggnad av ett hus. Du som kund är alltid skyldig att ...
Kontakta oss

Kontakta nätanslutning

När du vill göra en nyanslutning till elnätet är det viktigt att vara ute i god tid. Detta för att grävsäsongen i Norrland är begränsad (normalt går det a ...

Vi byter till bättre elmätare i Umeå

Vi byter successivt ut nuvarande elmätare och för att ha alla mätare utbytta till år 2025, byter vi ca 5000 stycken mätare per år. De nya mätarna håller b ...
Solnedgång i Umeå

Framtidsrustade nät med växtmån höjer spänningen för Umeå

När Umeå växer mot målet 200 000 invånare år 2050 är det en utmaning att planera för expansion och samtidigt styra utvecklingen mot en långsiktigt hållbar ...

Tillfällig anslutning till elnätet

Vill du ha ström till din blivande bostad under byggtiden eller behöver du en tillfällig anslutning av annan anledning? Vi hjälper gärna till! En tillfäll ...

Rör och serviskabel till din elanslutning

Kabel och rör som ska grävas ner måste hålla en viss standard. Beroende på om anslutningen är tillfällig eller en nyanslutning till elnätet gäller lite ol ...

Kabelfelsökning

Ibland fungerar inte elen som den ska. Det kan bero på trasiga elkablar och då kan du ta hjälp av oss. Vi hjälper både privatpersoner och elinstallatörer ...

Beställ bevakning när du ska fälla träd nära elledningar

Om du ska ta ned träd kan det hända att elledningar är i farozonen. Kontakta oss via formuläret nedan så kan vi bevaka att fällningen sker utan risk för d ...
Elinstallatörer - Umeå Energi

Elinstallatörer

Här kan du som jobbar som elinstallatör åt Umeå Energi Elnät hitta all relevant information samt länk till vår Installatörswebb. I vår installatörswebb gö ...