Din elanslutning från Umeå Energi Elnät AB

Det är vi som bygger och underhåller elnätet i Umeå – ett elnät som faktiskt är ett av de bästa och mest leveranssäkra i Sverige. Behöver du ansluta el och är bosatt i Umeå är det oss du ska kontakta.

Vi levererar el till ditt hus eller företag och mäter hur mycket du har förbrukat – oavsett vilken elleverantör du har valt. Vårt elnät sträcker sig 300 mil och når 56 000 kunder. Vi investerar stora pengar i elnätet, både för att du som kund ska slippa elavbrott, men också för att göra det ”smartare” och anpassa det till en utbyggd vindkraft, allt fler laddstationer för elbilar och fler solceller på villataken.

Du som bor i Umeå är alltid kopplad mot vårt elnät, detta är inte något du kan påverka. Vilken leverantör du sedan väljer för din el är helt upp till dig. På elpriskollen.se kan du jämföra olika ellevarantörer. Gör du inget val är den anvisade elleverantören i Umeå vårat elhandelsbolag, Umeå Energi Elhandel AB. Du bör göra ett val eftersom ett anvisningsavtal aldrig är det bästa valet prismässigt.

Här hittar du våra viktigaste tjänster.

Nyanslutning

En nyanslutning till elnätet kan vara aktuell om du bygger ett nytt hus, vill ha el till sommarstugan eller om du ska ansluta en större elservis till Umeå Energis elnät.

När du vill göra en nyanslutning till elnätet är det viktigt att vara ute i god tid. Detta för att grävsäsongen i Norrland är begränsad (normalt går det att gräva mellan maj och slutet av oktober). Våra anslutningsavgifter baseras på att vi kan utföra jobbet under tjälfri period, helgfri vardag och normal arbetstid. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Ändra elanslutningen på din fastighet

Ibland kan man behöva göra förändringar på en befintlig elanslutning, till exempel vid om- eller tillbyggnad av ett hus. Du som kund är alltid skyldig att se till att sådana förändringar anmäls till Umeå Energi.

Exempel på förändringar:

  • flytt av fasadmätarskåp
  • flytt av mätaren till ett nytt fasadmätarskåp
  • flytt av servisledningen inne på tomten
  • du har ett fasadmätarskåp på en trästolpe inne på tomten och vill ta bort stolpen
  • ett befintligt hus på tomten ska rivas och du ska bygga nytt
  • du ska ändra infarten till din fastighet och Umeå Energis kabelskåp hamnar mitt i den nya infarten.

Byggström och tillfällig anslutning

Vill du ha byggkraft till din blivande bostad eller behöver du en tillfällig anslutning av annan anledning? Vi hjälper gärna till! 

En tillfällig anslutning innebär att få tillgång till el under en begränsad tid. Det kan vara aktuellt i samband med till exempel nybyggnation, reparation eller rivning av en byggnad. En tillfällig anslutning kan också användas till ett musikevenemang, ett tivoli, en utställning, försäljning, ett mötestält eller liknande. 

För att få en tillfällig anslutning behövs i de flesta fall ett så kallat byggskåp som ansluts till det fasta elnätet. Från byggskåpet kan du sedan ansluta din utrustning.

Beställ bevakning när du fälla träd nära elledningar

Om du ska ta ned träd kan det hända att elledningar är i farozonen. Kontakta oss via så kan vi bevaka att fällningen sker utan risk för driftstörningar. Själva avverkningen ombesörjer du själv. 

Läs mer om trädbevakning