Timmätning | Teckna elavtal med 100% förnybar el | Umeå Energi

Timmätning

En möjlighet för dig som aktiv kund

En ny lag gör det möjligt för umeåbor att spara hundralappar genom att elförbrukningen avläses varje timme. ”Utökad timmätning för aktiva kunder”, som reformen kallas, började gälla 1 oktober 2012 och är tillgänglig för dig som kund med ett rörligt prisavtal. 

Lagen innebär att du som kund kan få din el prissatt per timme. Genom att styra din elförbrukning mot tider på dygnet där elpriset är lägre, t.ex. på natten, går det att spara pengar.

För dig som vill vara aktiv

Detta innebär möjligheter för dig som vill vara aktiv men timmätning kräver en arbetsinsats för att få bra effekt. Du bör se till att du har koll på nästkommande dygns timpriser. Dessa publiceras på Nord Pool Spot (öppnas i nytt fönster). Hur timmätning kommer att påverka dig beror mycket på hur aktiv du har möjlighet att vara och hur hög din elförbrukning är.

Vi försöker arbeta mot en enklare vardag för våra kunder. Många tror att reformen automatiskt kommer ge lägre kostnad. För många kommer detta istället att innebära en osäkerhet och om man inte har möjligheten att vara aktiv kan det leda till oväntade överraskningar. Med nuvarande prismodell för rörligt elavtal gäller samma pris per kilowattimme i en månad. Med timmätning kommer priset ändras varje timme.

Timvärden i efterhand

En felaktig allmän uppfattning är att detta är samma sak som att kunna se sin elförbrukning i realtid. I dagsläget redovisas all förbrukning i samband med fakturan en månad i efterhand. Detta gäller Sveriges samtliga elhandlare.

Vi arbetar med att kunna erbjuda realtidsinformation för att göra det lättare för dig som kund att förstå och kunna påverka din förbrukning.

Är du kund till oss med rörligt prisavtal och känner att du tillhör de aktiva kunderna som vill utnyttja detta redan idag? 
Kontakta oss