Överskottsproduktion | Solceller är bra för miljön och din ekonomi | Teckna elavtal med 100% förnybar el | Umeå Energi
Sälj ditt elöverskott

Överskottsproduktion

Med egen elproduktion genom solceller på taket kan du sänka dina energikostnader. När din producerade el överstiger din egen användning kan du sälja elöverskottet till oss, oavsett vilket elnät du tillhör.

Tillsammans gör vi skillnad

Ju fler småskaliga elproducenter vi får i Sverige desto mindre behöver vi förlita oss på gammal ohållbar elproduktion. För varje kilowattimme förnybar el som produceras försvinner en kilowattimme ohållbar el. På så sätt gör vi tillsammans skillnad för hela Sveriges energiproduktion. Därför vill vi underlätta för dig som funderar på att köpa solceller till taket, eller redan har en anläggning, genom ett bra erbjudande för din överskottsproducerade el.

Så stor blir ersättningen

Ersättningen följer det verkliga priset på elmarknaden per timme och du får alltid det pris som gäller för alla aktörer, stora som små. Din ersättning är ett viktat medelvärde av Nord Pools timvisa spotpris för ditt elområde, sammanvägt med din timvisa överskottsproduktion. Därtill sker ett avdrag i öre/kWh för vårt balansansvar och handelsavgifter.

Din ersättning
Ersättning per kWh inklusive moms Följer rörligt elpris/timme

Så kommer du igång

Anslut din produktionsanläggning till ditt elnät

Börja med att ansluta din produktion till elnätet där du bor, om du inte redan gjort det. Kontakta ditt elnätsbolag och anmäl att du producerar förnybar el. De hjälper dig då med ett så kallat inmatningsabonnemang som bekräftar att du har en godkänd anläggning och uppfyller alla krav och regler. Din elmätare måste också bytas till en som mäter både användning och produktion timvis i anslutningspunkten. Detta görs kostnadsfritt av ditt nätbolag och därefter kan din el börja matas ut i elnätet.

Bli elhandelskund hos oss

Innan du kan börja sälja din överskottsproducerade el behöver du vara elhandelskund hos oss. Bli kund direkt på vår webbplats eller ring vår kundservice på 090-16 00 20.

Du behöver även uppfylla följande

  •     Du köper mer el än du säljer under ett kalenderår.
  •     Din produktionsanläggning har en maximal effekt på 100 A (69,3 kW).
  •     Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.