Överskottsproduktion | Solceller | El | Umeå Energi

Överskottsproduktion

Bild som illustrerar hur överskottsproduktion fungerar

Med egen elproduktion så som solceller på taket eller ett litet vindkraftverk på tomten kan du sänka dina energikostnader. De gånger din producerade el överstiger din egen användning kan du sälja överskottet till oss. Vårt erbjudande gäller dig som är privatperson, oavsett vilket elnät du tillhör.

Tillsammans gör vi skillnad

Vi tycker att småskalig förnybar elproduktion är framtiden. Därför vill vi underlätta för dig som funderar på att köpa solceller till taket, eller redan har en anläggning, genom ett bra erbjudande för din överskottsproducerade el. Vi hjälper dig hela vägen och har samlat allt du behöver veta här. Om du har fler frågor eller funderingar är du självklart alltid välkommen att ringa oss på 090-16 00 20.

Ju fler småskaliga elproducenter vi får i Sverige desto mindre behöver vi förlita oss på gammal ohållbar elproduktion. För varje kilowattimme förnybar el som produceras försvinner en kilowattimme ohållbar el. På så sätt gör vi tillsammans skillnad för hela Sveriges energiproduktion.

Din ersättning
Ersättning per kWh inklusive moms 45 öre

Så här gör du

Anslut din produktionsanläggning till ditt elnät

Börja med att ansluta din produktion till elnätet där du bor, om du inte redan gjort det. Kontakta ditt elnätsbolag och anmäl att du producerar förnybar el. De hjälper dig då med ett så kallat inmatningsabonnemang som bekräftar att du har en godkänd anläggning och uppfyller alla krav och regler. Din elmätare måste också bytas till en som mäter både användning och produktion timvis i anslutningspunkten. Detta görs kostnadsfritt av ditt nätbolag och därefter kan din el börja matas ut i elnätet.

Bli elhandelskund hos oss

För att vi ska köpa din överskottsproducerade el behöver du först vara elhandelskund hos oss med rörligt elavtal. Bli kund direkt på vår webbplats eller ring vår kundservice på 090-16 00 20.

Du behöver även uppfylla följande

  • Du är privatperson.
  • Mängden köpt el överstiger mängden producerad el under ett kalenderår.
  • Din produktionsanläggning har en maximal effekt på 100 A (69,3 kW).
  • Din produktionsanläggning är avsedd för ditt eget hus.
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.

Nästa steg

Vill du köpa solceller?

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om solceller

Läs mer

Har du redan solceller?

Teckna avtal om överskott