Sälj ditt överskott av solel till oss | Solceller | El | Umeå Energi

Sälj ditt överskott av solel till oss

Sälj din överskottsel till oss

Med solceller sänker du dina energikostnader. När din produktion överstiger din användning kan du sälja överskottet till oss. Oavsett var du bor.

Rörlig ersättning för din solel

Ersättningen följer det verkliga priset på elmarknaden per timme och du får alltid det pris som gäller för alla aktörer, stora som små.

Din ersättning
Ersättning per kWh inklusive moms Följer rörligt elpris/timme

Din ersättning är ett viktat medelvärde av Nord Pools timvisa spotpris för ditt elområde, sammanvägt med din timvisa överskottsproduktion. Därtill sker ett avdrag i öre/kWh för vårt balansansvar och handelsavgifter.

Kom igång och sälj din solel till oss

Anslut din produktionsanläggning till elnätet

Börja med att ansluta din produktion till elnätet där du bor, om du inte redan gjort det. Kontakta ditt elnätsbolag och anmäl att du producerar förnybar el. De hjälper dig då med ett så kallat inmatningsabonnemang som bekräftar att du har en godkänd anläggning och uppfyller alla krav och regler. Din elmätare måste också bytas till en som mäter både användning och produktion timvis i anslutningspunkten. Detta görs kostnadsfritt av ditt nätbolag och därefter kan din el börja matas ut i elnätet.

Bli elhandelskund hos oss

Innan du kan börja sälja din överskottsproducerade el behöver du vara elhandelskund hos oss. Bli kund direkt på vår webbplats eller ring vår kundservice på 090-16 00 20.

Se till att du uppfyller de övriga villkoren

  • Du köper mer el än du säljer under ett kalenderår
  • Din produktionsanläggning har en maximal effekt på 100 A (69,3 kW)
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare

Nästa steg

Vill du köpa solceller?

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om solceller

Läs mer

Har du redan solceller?

Teckna avtal om överskott