Mikroproduktion | Solceller är bra för miljön och din ekonomi | Teckna elavtal med 100% förnybar el | Umeå Energi

Mikroproduktion

Bild som visar solceller på ett villatak

Som mikroproducent av el står du för en del av din elanvändning själv och när du producerar mer än vad du för tillfället använder kan du sälja den till oss.

Mikroproduktion är detsamma som småskalig egen elproduktion, det vill säga att du har en mindre elproduktionsanläggning som är avsedd för eget bruk. Vanligtvis rör det sig om att du har solceller på taket till din villa, eller ett mindre vindanläggning på tomten. Som mikroproducent kan du försörja en del av din elanvändning på egen hand.

Och överskottsproduktionen, alltså när du producerar mer el än vad du för tillfället använder, kan vi köpa av dig. Ju fler mikroproducenter vi har i Sverige, desto mer förnybar el får vi. På så sätt kan vi tillsammans påverka hela landets energiproduktion.

Om du är intresserad av att bli mikroproducent kan vi hjälpa dig med både solceller och ett avtal på din överskottsproduktion.

Läs mer om egen produktion av el