Solceller | Umeå Energi

Hyr eller köp solceller från oss!

Genom att hyra blir det enklare att ta kraft från solen och producera egen förnybar el. Läs mer om solceller

Infografik som berättar att hyra är det vanligaste sättet i världen att finansiera solceller

Med skuggfritt tak mot söder har du bäst förutsättningar

Bäst möjligheter att ta kraft från solen har du om ditt tak är söderliggande och inte skuggas av närliggande träd och byggnader.
Tak mot söder har bäst förutsättningar
Bra att veta om solkraft

Hur det ser ut på ditt tak påverkar valet av solceller

  • Ju friare från skorstenar, stegar och snörasskydd desto större kan solcellsanläggningen vara
  • Taklutningar mellan 20 och 60 grader är bra
  • Plåt och tegeltak är enklast att installera på

Hur det ser ut på ditt tak påverkar valet av solceller

  • Ju friare från skorstenar, stegar och snörasskydd desto större kan solcellsanläggningen vara
  • Taklutningar mellan 20 och 60 grader är bra
  • Plåt och tegeltak är enklast att installera på
Bra att veta om solkraft

Med rätt förutsättningar är dina solceller en bra investering

Köp solceller från 49,000 kr eller hyr från 550 kr/mån (30% solcellsstöd inräknat). Från kostnaden kan du dra av elen du inte behöver köpa.
Vi har solcellspaket för alla
Hyra eller köpa solceller - vad är rätt för dig

Vi har solcellspaket för alla tak

Välj något av våra färdiga paket eller låt oss skapa en lösning utifrån dina behov.

Vi har solcellspaket för alla tak

 Välj något av våra färdiga paket eller låt oss skapa en lösning utifrån dina behov.
Hyra eller köpa solceller - vad är rätt för dig

Då du producerar mer än du behöver kan du sälja till oss

En förutsättning är att du, sett över hela året, inte producerar mer än du själv använder.
Illustration över skillnaden mellan egen elanvändning och producerad el som leder till överproduktion

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Solkraft för privatpersoner

Hyr eller köp kraft från solen. Vi har det som är rätt för dig. Begär avtal
Solceller för privatpersoner - Illustration över en villa med en sol som lyser

Solkraft för företag

Ta kraft från solen och sänk dina energikostnader! Intresseanmälan
Vi har solkraft till ditt företag

Kontakta kundservice om du har frågor 090-16 00 20 eller kundservice@umeaenergi.se