Hållbarhet – viktigast av allt | Ladda elbilen | El | Umeå Energi

Hållbarhet – viktigast av allt

Vi är ett energi- och kommunikationsföretag. Men förra året bestämde vi oss för att frågan om hållbarhet helt ska integreras i bolagets affärsstrategi och mål. Nu är hållbarhet är en självklar del i hela vår verksamhet, inte något som kan väljas bort eller skjutas på framtiden.

Fortfarande finns åtskilligt att förbättra för att underlätta hållbara val: från samarbeten med producenter om mer miljösmarta förpackningar för enklare återvinning, till enklare regelverk för de som vill producera egen klimatsmart el. Med all den kunskap och kreativitet vi har på Umeå Energi kan vi göra mer för att snabba på regionens hållbara utveckling. Det är ett ansvar vi tar på stort allvar och en utmaning som sporrar oss att ytterligare öka takten. Tillsammans gör vi Norrland mer hållbart.

Omgivningens målsättningar

Staten: Regeringen har satt som mål att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer med en helt fossiloberoende bilflotta år 2030.
Regionen: Västerbottens län har bestämt att det ska vara det hållbaraste länet 2020.
Kommunen: Umeå kommun har antagit visionen att vara en hållbar stad med 200 000 invånare år 2050.

Vårt bidrag till en hållbar region

  • Vi säljer bara förnybar el.
  • Vi har egna vindkraftverk.
  • Vi understödjer alla som vill skaffa eller hyra solceller för att producera egen energi.
  • Vi bygger ut laddinfrastrukturen med snabbladdare i norra Sverige så att fler kan välja elbil.
  • I vårt värmekraftverk återvinner vi energin ur sopor där allt återanvändbart redan tagits om hand.
  • Vi understödjer forskning inom hållbarhetsområdet.
  • Vi hjälper våra kunder att enkelt göra hållbara val.

Det är bara tillsammans med dig vi kan utveckla regionen hållbart. Du är väl med oss?