Våra laddplatser i regionen | Ladda elbilen | El | Umeå Energi

Våra laddplatser i regionen

Vi vill se en region som det bekvämt går att korsa på från kust till fjäll och från söder till norr också med en elbil. Därför bygger vi nu ut antalet laddstolpar med snabbladdare.

Vi ska bygga laddplatser vid kusten och i inlandet

Vi avser att bygga ut den offentliga laddinfrastrukturen i regionen längs de strategiska transportstråken i inlandet och utefter kusten. De offentliga laddarna kommer att placeras på lättillgängliga platser. Platser där det också finns service med generösa öppettider som servicestationer, snabbmatskedjor m.m.

Blå kartnål= planerad laddstation Grön kartnål = befintlig laddstation

Statistik

Det senaste året har antalet laddplatser ökat med 75 % i Västerbotten. Ändå är vi näst sämst i landet om man ser till tätheten på laddstolpar. Måttet som används är hur många invånare det går på varje laddstolpe. Bara Norrbotten har mindre täthet. Det duger inte om vi ska öka hållbarheten i vår region.

Tabell - Antal invånare per offentlig laddstolpe
Källa: uppladdning.nu