Ladda superenkelt hemma med laddbox | Ladda elbilen | El | Umeå Energi

Ladda superenkelt hemma med laddbox

Familj laddar elbil

Krångligt att ladda din elbil? Glöm det. Vår hyrlösning Ladda Hemma gör det superenkelt för dig. Du hyr bara en laddbox av oss för 249 kronor per månad – vi fixar installation och service. Med Ladda Säkert får du enkelt en kontroll av din fastighets elsystem och vid behov uppgraderar vi så att installation är möjlig. Sedan laddar du säkert på din egen parkering. Bekvämare kan det inte bli.

Många fördelar med Ladda Hemma

 • Enkelt – vi sköter installation, service och underhåll
 • Smart – ladda bilen då du inte använder den
 • Säkert – laddboxen säkrar laddningen och bryter strömmen om fel uppstår
 • Snabbt – snabbare laddning än vanligt eluttag
 • Hållbart – du bidrar till en fossilfri fordonsflotta
 • Miljövänligt –vi återanvänder boxen när du inte längre behöver den

Vi installerar – snabbt och smidigt

När du beställer Ladda Hemma ingår alltid installation och service under hela avtalstiden. Men för att vi ska kunna installera laddboxen kan visst förberedande arbete behöva göras, vi kallar det Ladda Säkert. Det handlar om att se till att din fastighet är förberedd för en laddbox genom t.ex. kabeldragning, förändring av huvudsäkring, installation i elcentral osv. Med Ladda Säkert kan du även välja att enbart göra förberedande arbete om du vill att din fastighet ska vara redo för en laddbox inför en eventuell försäljning eller liknande.

Vi rekommenderar att du antingen väljer Ladda Säkert eller själv anlitar en entreprenör som gör det förberedande arbetet så att laddboxen sen kan installeras. Väljer du endast Ladda Hemma så måste ett befintligt uttag t ex ett motorvärmaruttag finnas färdigt för att installation ska kunna genomföras.

Laddbox

Ladda snabbare än eluttaget

Du laddar bilen snabbare och säkrare med vår laddbox jämfört med att göra det via eluttaget. Detta tack vare att boxen är anpassad för elbilar och laddning över längre tid. Eftersom bilen oftast inte rullar under natten hinner du ladda många mil innan den ska användas igen på morgonen. Smart och enkelt.

När du beställer ska du välja effekt. Vi rekommenderar 6 eller 10 A då de flesta klarar sig med det. 16 A kan kräva en uppgradering av husets huvudsäkring.

Vad passar dig? Här kan du se hur många mil du kan ladda över natten med olika effekt. Tänk på att snittbilisten i Västerbotten kör cirka 3,5 mil per dygn, exklusive längre resor. Ska du köra längre kan du ladda på någon av våra offentliga laddplatser i Västerbotten. Här hittar du dem

Effekt
Laddade mil under 12 timmar
16 A
25 mil
10 A
16 mil
 6 A
 9,5 mil

Siffrorna ovan är beräknade utifrån att en genomsnittlig elbil drar ca 1,75 kWh/mil.

Laddbricka för publik laddning med 50 mil förladdat ingår när du beställer Ladda Hemma
*Motsvarar 50 mil

Vi installerar – snabbt och smidigt

När du beställer Ladda Hemma ingår alltid installation och service under hela avtalstiden. Men för att vi ska kunna installera laddboxen kan visst förberedande arbete behöva göras, vi kallar det Ladda Säkert. Det handlar om att se till att din fastighet är förberedd för en laddbox genom t.ex. kabeldragning, förändring av huvudsäkring, installation i elcentral osv. Du kan även välja att enbart göra förberedande arbete om du vill att din fastighet ska vara redo för en laddbox inför en eventuell försäljning eller liknande.


Pris

Ladda Hemma
Laddbox, installation och service under hela avtalsperioden (3 år)

249kr/mån

Ladda Säkert
Funktionskontroll och eventuell uppgradering av fastighets elsystem för fordonsladdning upp till 16 A kontinuerlig laddström, enfas. Utanpåliggande kabeldragning inklusive fästmaterial, spik, klammer, håltagning i trä samt säkring

Vid mer omfattande arbete justeras priset enligt fastställd prislista.

2895 kr

Så här funkar det

När du lagt en beställning till oss meddelar vi vår leverantör som i sin tur kontaktar dig för att bestämma lämplig tid för installation.

 • Du behöver en plats att installera boxen på, till exempel husvägg eller garage (inte puts- eller eternitvägg).
 • Boxen har uttag av typ 2 så du behöver en motsvarande kabel eller adapter.
 • I dagsläget gör vi endast installationer inom Umeå kommun.
 • Högre effekt på boxen (max 16 A) kan medföra att fastighetens huvudsäkring behöver bytas.
 • Högre effekt på huvudsäkringen innebär ökad elnätskostnad. Läs mer om elnätspriser
 • Du hyr boxen under 3 år. Vi sköter all service och ser till att den fungerar.
 • Efter 3 år kan du välja att förlänga perioden till ett reducerat pris.

Beställ Ladda Hemma

Kontaktuppgifter
{0} är obligatoriskt
ÅÅMMDD
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
Adress för laddboxen

Ange adressen där laddboxen ska installeras om den skiljer sig från adressen ovan.

Uppgifter om installationen
Jag är intresserad av följande lösning


{0} är obligatoriskt
Till exempel garagevägg, husfasad.
{0} är obligatoriskt
Observera, installationen görs inte på puts- eller eternitfasad.
{0} är obligatoriskt
Informationen finns på fakturan.
{0} är obligatoriskt
Önskad laddningskapacitet


Den genomsnittliga elbilen drar ungefär 1,75 kWh/mil
{0} är obligatoriskt
Beräknad leveranstid från Umeå Energi är minst 3 veckor.
{0} är obligatoriskt
Avtalsvillkor och personuppgifter

I och med att du skickar detta formulär samtycker du till att personuppgifterna lagras/behandlas digitalt enligt personuppgiftslagen av Umeå Energi AB eller dess dotterbolag. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till kontaktpersoner i området för planering och anslutning till stadsnätet samt för visning på digital kartbild. Vidare kan uppgifterna komma att användas för marknadsföringsändamål.

Umeå Energi Elhandel AB är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår, efter skriftlig begäran, få information om de personuppgifter vi har om dig.

Umeå Energi Elhandels särskilda villkor för tjänsten ”Ladda hemma”