El i tanken är framtiden | Ladda elbilen | El | Umeå Energi

El i tanken är framtiden

Vi måste bygga ett mer hållbart samhälle. Idag står vägtrafiken för 95 procent av utsläppen av växthusgaser. Regeringen har satt som mål att Sverige år 2030 ska ha en fossiloberoende fordonsflotta. I vår region är resandet och pendlingen den största hållbarhetsutmaningen, eftersom bilar och bussar i så hög grad drivs av bensin och diesel.

Vi vill se en hållbar region, där det fortfarande är möjligt att resa till jobb eller för nöjes skull. En region som ligger i framkant när det gäller en fossilfri bilpark.

Elbilar är smart för att minska fossilberoendet

Ökad hållbarhet genom minskade koldioxidutsläpp är ett måste för vår överlevnad. För att nå klimatmålen ska Sverige år 2030 ha en fossiloberoende fordonsflotta. Att öka antalet elbilar är ett smart sätt att både rädda planeten och ha ekonomisk tillväxt i regionen.

Antalet elbilar ökar - men det kan bli bättre

I Västerbotten nyregistrerades 9 laddningsbara bilar varje vecka under de tre första kvartalen. Det är bra men det kan bli bättre.

Antalet nyregistrerade personbilar mellan januari och september 2016.

  Antal riket % ökning i riket Antal i Västerbotten % ökning i Västerbotten

Elbil

2080

-5,8

31

-6,1

Elhybrid

9976

60,7

222

49,0

Laddhybrid

7328

149,5

93

181,8

TOTALT

19384

70,8

346

60,9

Många säger att det är svårt att klara resorna i norra Sverige med elbil, dels för kölden och dels för att det är långa avstånd.

Men tittar vi på hur långt bilar i olika svenska län körs varje dag sticker inte Västerbotten ut.
Medelkörsträcka per dag för varje bil

  • Riket    3,7 mil
  • Stockholm    4,0 mil
  • Västerbotten    3,5 mil
  • Gotland    3,1 mil

Mäter man på kommun hamnar Umeå kommun på plats 267. Alltså bland de kommuner där bilarna kör minst antal mil per dag i genomsnitt.

Vad vill vi säga med detta: Det går bra att ha laddbar bil i Norrland också.

Vill du veta mer om våra satsningar på laddinfrastruktur?